INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

infozpd

Katru gadu Daugavpils 13.vidusskolas skolēni iesaistās zinātniskās pētniecības darbībā.
2022. gada 25. martā tiešsaistē vairāk kā 300 skolēni no visas Latvijas piedalījās 46. zinātniskās pētniecības darbu konferencē. No 288 valsts konferencei izvirzītajiem pētniecības darbiem apbalvoti 144 darbi, kurus prezentēja 160 izglītojamie. Mūsu skolas 4 skolēni, kuru piedalījās ZPD konferencē, ieguva godalgotas vietas.

Dabaszinātņu grupas fizikas nozarē:

I pakāpes diplomu ieguva 12.klases skolnieces Ērika Plopa un Anastasija Paškeviča
II pakāpes diplomu - 11.klases skolnieks Viktors Mateša

Inženierzinātnes un tehnoloģijas nozarē:

III pakāpes diplomu ieguva 11.klases skolniekam Artjoms Gojs

Skolēni, kas par izstrādātajiem pētījumiem šogad ieguva I, II un III pakāpes diplomus, saņems arī īpašas pārsteiguma balvas no sadarbības partnera “Brain Games”.

Liela pateicība skolotājiem – darbu vadītājiem Jurijam Kostjukevičam un Dmitrijam Zubovičam, kuri aktīvi iesaistās skolas vārda popularizēšanā pilsētā, valstī un arī pasaulē, palīdz skolēniem izvirzīt izaugsmes mērķus, meklē ceļus, lai tos īstenotu.

I pakāpes diploma ieguvējas 12.klases skolnieces Ērika Plopa un Anastasija Paškeviča (darba vadītājs Jurijs Kostjukevičs) aizstāvēs skolas un Latvijas godu Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā (EUCYS) Nīderlandē.

Veiksmi un izturību jaunajiem zinātniekiem!

Apsveicam uzvarētājus!