INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

 

Latviešu valodas aģentūra šogad rīkoja radošo darbu konkursu ,,Kas manu tautu stipru dara”. Konkursam tika iesūtīti 885 darbi no visas Latvijas un latviešu diasporas skolām ārzemēs. Bērnu

 

 

 

 

Š.g. 17.janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā norisinājās IX Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss.

Daugavpils 13. vidusskolu konkursā pārstāvēja diriģente

 

 

2017.gada 24.novembrī Daugavpils 13. vidusskolā notika novadpētniecības konference, veltīta skolas 45 gadu jubilejai.

Biedrības "Mentors" apsveikumu un konferences fotogaleriju var apskatīt

 

 

Š.g. 17.novembrī skolas aktu zālē norisinājās svētku pasākumi par godu 18.Novembra dienai ar radošo kolektīvu piedalīšanos.

Direktore Andžela Skutele teica svētku uzrunu un godināja

 

 

Novembris ir tradicionāls laiks, kad Krievijā notiek starptautisks folkloras mūzikas festivāls „ITERFOLK.” Festivāls notiek Sanktpēterburgā jau 10 gadus. 2017.gadā piedalījās vairāk nekā

 

Šī gada 4.oktobrī svinīgajā pasākumā Valsts prezidenta pilī tika sveikti starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji.

“Patiesu izcilību nav iespējams izstāstīt, bet to var parādīt

 

2016./2017.mācību gadu noslēdzot, Daugavpils 13.vidusskola no SIA "uzdevumi.lv" ir saņēmusi Atzinības rakstu par aktīvu līdzdalību mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā un mācību procesa