INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

 

Š.g. 12.aprīlī notikušajā pilsētas koru skatē Daugavpils 13.vidusskolas 1.-4.klašu koris diriģentu Ivetas Ustinskovas un Svetlanas Gudes vadībā ieguva 1.vietu.

Apsveicam ar panākumiem!

 

Š.g. 5.aprīlī Daugavpils 15. vidusskolā tika organizēts latviešu valodas konkurss "Slepeno aģentu skola" 2.klases skolēniem.

Mūsu skolas 2. klašu pārstāvji izcīnīja 3. vietu - Jurana Sendrjūte

 

Š.g. 4.aprīlī Preiļos notika novada skolēnu mazās formas uzvedumu konkurss.

9.a klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Ilgu Gurovu un mūzikas skolotāju Svetlanu Gudi šajā konkursā

 

Š.g. 1.aprīlī Rīgā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla-konkursa "No baroka līdz rokam"

 

Š.g. 26.martā Rīgā ar Mākslas Vērtību Fonda gādību un Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta atbalstu norisinājās Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli

 

Š.g. 24.martā Rēzeknes 5.vidusskolā norisinājās Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu XIX akordeonistu festivāls-konkurss.

Daugavpils 13.vidusskolu šajā pasākumā

 

Šī gada 11.martā Jēkabpilī norisinājās VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma Latgales novadu skate, kurā piedalījās mūsu pūtēju orķestris Arnolda Grīnberta

 

Š.g. 9.martā Daugavpils 15.vidusskola organizēja latviešu valodas pēcpusdienu pilsētas 10.klašu skolēniem.

Mūsu skolas komanda Diānas Stepanovas, Igora Deņisova, Aleksandra Petrova un Niķitas