INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

10. janvārī Daugavpils Universitātē notiks Daugavpils skolēnu radošo darbu konkursa „Ziemassvētku un Jaungada apsveikums («С Новым годом! С Рождеством!»)” noslēguma pasākums.

Konkursu rīkoja DU Krievu valodas un kultūras centrs sadarbībā ar Daugavpils skolotājiem. Konkursa pirmais posms notika Daugavpils skolās 2017. gada decembrī. Labākos darbus izvirzīja konkursa gala posmam, kas notika 2018. g. 2. – 4. janvārī.

Konkursa gala posmam tika iesniegti 132 skolēnu darbi: 61 darbs 1.– 4. klašu vecumgrupā, 71 darbs 5.–9. klašu vecumgrupā. Konkursa darbus vērtēja konkursa komisija – DU Krievu valodas un kultūras centra darbinieki un Daugavpils pilsētas krievu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, izglītības metodiķe M. Žilinska.

Mūsu skolas dalībniece un uzvarētāja – 9.b klases skolniece Anastasija Kuļgajeva: 1.vieta!

Apsveicam Anastasiju un skolotājas V. Titoku un D. Vereba