INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Katru gadu mūsu skola svin "Ražas svētkus".

Šogad 15. septembrī 9.a klases skolēni organizēja Rudens konkursus 1.-3.klašu izglītojamiem. Bērni apmeklēja dažādas stacijas un pildīja uzdevumus, kuros bija jālieto zināšanas latviešu valodā, angļu valodā, dabaszinībās un prasmes sportā.

Skolēni ar aizrautību pilda visus uzdevumus un parādīja labus rezultātus.

Paldies mūsu skolas direktores vietniecei audzin.jomā I.Ņevedomskai, Skolēnu parlamentam un mūsu klases audzinātājai S.Gudei par atbalstu un palīdzību.

Teksta autore: I.Kolosovska, 9.a