INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Š.g. 27.martā Daugavpils Centra vidusskolā tika rīkots jautro matemātiķu konkurss.

Daugavpils 13. vidusskolas 2.b klases komanda, kuras sastāvā bija Kristīna Vasiļjeva, Darja Nazarova, Dmitrijs

Š. g. 22. martā SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā ar zinātkāres centru “ZINOO Daugavpils” rīkoja  bērnu pasākumu "Pasaules ūdens dienas". 

Pasākuma mērķis ir rosināt skolēnu interesi un izpratni par

Š.g. februāra sākumā Daugavpils 11.pamatskola rīkoja Ārijas Elksnes 90 gadu jubilejai veltītu konkursu 6.-8.klašu skolēniem "Paliec pie manis, laime!".

Daugavpils 13.vidusskolas komanda saņēma

 

 

4.klases izglītojamā Elianna Arhipova saņēma Atzinību Latviešu valodas aģentūras rīkotajā radošo darbu konkursā "Kas manu tautu dara stipru", kurš noslēdzās š.g. 21.februārī

 

 

Daugavpils pilsētas Domes rīkotajā tradicionālajā iestāžu Ziemassvētku noformējumu konkursā Daugavpils 13.vidusskola š.g. 26.janvārī saņēma Pateicības rakstu par piedalīšanos un iegūto

 

 

Š.g. 17.janvārī 5.b klases izglītojamie Artjoms Visockis, Jekaterina Sļadze, Maksims Ivanovs un Kaspars Joksts angļu valodas skolotāju Žannas Papenokas un Innas Lukjankas vadībā piedalījās

 

 

2017.gada nogalē DauTKom organizētajā bērnu zīmēju konkursā "Uzzīmē savu suni" 4.b klases izglītojamā Darja Gaticka saņēma uzvarētājas diplomu.

Apsveicam ar uzvaru Darju un vizuālās mākslas

 

 

Š.g. 15.decembrī Preiļos norisinājās Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss "Ik solī, ko speru, veras debesu vārti, tepat, virs Latvijas zemes".

2.-4.klašu grupā Daugavpils 13