Š.g. 15.decembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde.

12.klases izglītojamā Elīna Lipska ieguva 3.vietu - latviešu valodas skolotājs Sergejs Sokolovs, vācu valodu apguvusi patstāvīgi, krievu valodas skolotāja Ludmila Sergejeva.

12.klases izglītojamā Anželika Peipiņa saņēma Atzinību - latviešu valodas skolotāja Irēna Ungure, angļu valodas - Žanna Papenoka, krievu valoda - Ludmila Sergejeva.

Apsveicam ar panākumiem!

 

{gallery}../images/notikumi/2017_12_15_reg_olimp{/gallery}