INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)


Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām, 29.septembrī ne tikai visā Latvijā, bet arī mūsu skolā, tika svinēta Miķeļdiena.

Ja līdz Miķeļiem neesot

Kultūra šobrīd ir tas brīnumlīdzeklis, kas novirza cilvēku negatīvās emocijas un liek sajusties labi un brīvi. Tādus šajā rudenī vēlējāmies

barikades konference

Š.g. 28.janvārī 8.b klases skolēnu radošā grupa (M.Beļavskis, M.Ivanovs, J.Ščoloka, A.Viļčinska) uzstājās un pastāstīja par savu prezentāciju pasākumā “Barikādēm-30”- izglītības iestāžu labā prakse

2021. gada janvārī apritēja 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības

eu sport day 152104

Miķelītis bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā,
Bietes, kāļus, burkāniņus,
Kartupeļus, sīpoliņus.


Ar senām tautasdziesmām, jautrām stafetēm un kreatīvām reklāmām tika aizvadīta Miķeļdiena mūsu

 

Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas,
Par tevi lūpas lūgsnu vārdus liek… (Z. Lazda)

Dienas kļūst arvien īsākas, un pelēcīgās krāsas dabā liek cilvēkam novērtēt katru saulaino dienu rudenī. Arī