INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Novembris ir svētku mēnesis, kad vairāk domājam par piederību skolai, pilsētai, valstij. Patriotisms sākas no ģimenes, no skolas.
Skola ir kā valsts miniatūrā, kurā bērniem tiek ieaudzināta mīlestība pret valsti, valodu un tradīcijām.
Skolas pasākumi ir viena no skolēnu patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas formām, kurā iespējams veidot skolēnu emocionālo pasauli, izkopt  gaumi un rosināt domāt par garīgām vērtībām.

Pilsonības nedēļa (7.11-18.11.) sākās ar zīmējumu izstādēm “Latviešu ornamenti” (4.-8.kl.) un “Dzimtene-laimes sala” (9.-12.kl.) Kā stāsta vizuālās mākslas skolotāja Oksana Barkovska :“Man izdevās visas izstādes noformēt ar bērnu palīdzību perfekti un radoši, sanāca izveidot svinīgo un patriotisko noskaņojumu mūsu skolā, sasniegt galveno mērķi - iepazīstināt skolas audzēkņus ar latviešu tradīcijām un kultūru, parādīt Dzimtenes bagātību un krāšņumu!”

Oksana Barkovska atbilstoši dažādiem svētkiem noformē  mūsu skolu un aktu zāles skatuvi. Arī šogad, Latvijas valsts dzimšanas dienai skolā varējām redzēt nacionālus simbolus oriģinālajā noformējumā.

Pirmajās un trešajās klasēs latviešu valodas un literatūras skolotāja Rita Kokina organizēja tematiskās stundas par tēmu „Latvija – zeme, kurā es dzīvoju”. Visas nedēļas garumā pirms stundām un starpbrīžos skanēja latviešu autoru bērnu dziesmas latviešu valodā, bērni varēja iepazīt Latvijas dabas skaistumu.
Pirmās klases skolēni mācījās un skandēja tautasdziesmas, minēja mīklas, zīmēja un veidoja Latvijai veltītu zīmējumu izstādi.
Trešās klases skolēni minēja tematiskas krustvārdu mīklas, lasīja un stāstīja pasakas, iepazina latviešu tautas rotaļas.

2.klašu audzēkņi skolotājas Annas Peipiņas vadībā sagatavoja un parādīja citām klasēm jautrus inscenējumus, kuri ieviesa mācību stundās siltu un mājīgu atmosfēru.

2.c klasē Natālija Poļakova (klases audzinātāja, latviešu valodas skolotāja) novadīja zīmējumu konkursu "Mana skaistā dzimtene". Ar diplomu par 1.vietu tika apbalvota Karolīna Martiņenko, par 2.vietu - Sņežanna Širokova un par 3.vietu Danila Zagdajs.

9. novembrī 9.a klases skolēni kopā ar skolotāju Ilgu Gurovu sagatavoja pasākumu “Latvija dzied un dejo” ceturto klašu izglītojamiem. Pasākums bija veltīts bērnu zināšanu paplašināšanai par latviešu mūziku un rotaļām. Mazāko klašu skolēniem bija iespēja pašiem piedalīties rotaļās un noskatīties radošos priekšnesumus, kurus patstāvīgi sagatavoja devītklasnieki. Bērni ar prieku piedalījās visās piedāvātajās aktivitātēs, dziedāja līdzi, dejoja un bija sajūsmā par to, ka tagad viņi prot rotaļāties, kā viņu senči! Paldies par atbalstu klašu audzinātājām Anžellai Pecevičai un Vandai Petrovai!

Arī šajā dienā latviešu valodas un literatūras skolotāji Sergejs Sokolovs un Irēna Ungure skolas aktu zālē organizēja erudītu viktorīnu ,,Radoši un gudri Latvijai!”10.-12.klašu izglītojamiem. Skolēni varēja pārbaudīt un nostiprināt savas zināšanas gan latviešu valodā un literatūrā, gan valsts, mūsu pilsētas un skolas vēsturē. Laiks pagāja nemanot un rezultātā - 3.vietu ieguva 11.(2.).klases komanda, 2.vietu – 12.(2.) klases komanda, bet par uzvarētājiem kļuva – 12.(1.) klases komanda. Apsveicam! Skolēni guva gandarījumu par to, ka varēja parādīt ne tikai savas zināšanas un prasmes, bet arī radošumu un veiksmīgu sadarbību.


Lāčplēša dienas svinēšanu ievadīja sporta sacensības Jaunajā Forštatē. Sporta skolotāja Dmitrija Hadakova komanda izcīnīja 1.vietu 6.-9.kl. konkurencē ( Olga Breļe 6a., Dainis Kovaļonoks 9.b ,Andris Oboruns 9.b. ,Olegs Baranovskis 9.b). Apsveicam un lepojamies!10.-12.klašu vidū mūsu skolas komanda (Nadežda Saveljeva 10., Maksims Harlaps 12., Aleksandrs Petrovs 10., Grigorijs Kacs 10.) ieguva 2 .vietu. Lieliska dāvana šīs uzvaras Lāčplēša dienā! Paldies Dmitrijam Hadakovam!

Mūsu skolas audzēkņi ir pastāvīgi dalībnieki pasākumā , kuru organizē Luterāņu kapos kritušo varoņu piemiņai . 11.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Larisu Bogatirjovu un latviešu valodas skolotāju Sergeju Sokolovu arī šogad piedalījās šajā piemiņas brīdī. “Tu jūties maza, bet neatņemama savas valsts sastāvdaļa. Mēs izjūtam lepnumu par piederību tai!” apgalvo 11. klases skolnieces Inta, Diāna, Valērija.Pēc tradīcijas mūsu skolas vecāko klašu audzēkņi(9-12.kl.) 11.novembrī, vakarā jau kārtējo gadu piedalījās svinīgajā pilsētas Lāpu gājienā kritušo karavīru piemiņai. Kopā ar skolēniem arī bija skolas vadība, klases audzinātāji un daudzi skolotāji.15.11.16 Kultūras un sporta pilī notika svinīgs koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai. Koncertu vadīja latviešu valodas un literatūras skolotājs Sergejs Sokolovs. Viens no numuriem bija skolotāja Sergeja Sokolova un skolotājas Irēnas Ungures sagatavotais literārs uzvedums, kura dalībnieku galvenais mērķis bija atzīties dzimtenes mīlestībā - 12.klašu skolēni Romualds Petrovs, Marks Smirnovs, Līna Kuzņecova, Valērija Verdiņa, Ksenija Safronova, Aleksejs Maskaļovs un 10.klases skolniece Anastasija Paļčevska skaitīja dzeju par Latvijas pilsētām, stāstīja par Latvijas dabu, apbrīnoja tās skaistumu un neatkārtojamo burvību. Skolēni izvietojās uz skatuves atbilstoši Latvijas pilsētu izvietojumam kartē, katrs skolēns pārstāvēja kādu konkrētu pilsētu; darbību uz skatuves pavadīja atbilstošas tematikas slaidrāde. Īpaši patētiski skanēja pēdējie vārdi, kurus skolēni norunāja korī savas uzstāšanās beigās: „Dienu no dienas iedegsim sirdī to gaismu, ko izstaro trīs zvaigznes Latvijas debesīs – Latvijas zeme, tauta un brīvība!” Daugavpilij veltīto dzejoli speciāli šim literārajam uzvedumam sacerēja skolotājs Sergejs Sokolovs:

Skalojas viļņi gar Daugavas malu -
Mierīgi pukst manas Daugavpils sirds.
Nebeidzas pilsētas stāsts – tam nav gala,
Sākums ir upē, kas tālumā stīdz.

Ezers uz pilsētas atvērtās plaukstas
Debesīs raugās – varbūt tas ir svēts...
Daugavpils liktenis cietokšņa rakstā
Dzīvības līnijā ieskrāpēts.

Ielas kā pirksti – tām virziens ir līdzīgs:
Bēgot no pilsētas, aizbēgt nav lemts.
Daugavpils kartei uzmetot skici,
Paliek uz vietas, jo palikt ir vērts.


16.11.  1.c klasē notika vairāki pasākumi veltīti  Latvijas svētkiem. Latviešu valodas stundās novadītas rotaļas, nodziedātas dziesmas , noskaitīti dzejoļi veltīti Latvijas dzimšanas dienai. Skolēniem ļoti patika pildīt uzdevumus saistītus ar Latvijas upēm, ezeriem, pilsētām. Uzdevumus  un pasākumus sagatavoja un novadīja 1.c klases audzinātāja, latviešu valodas skolotāja Inga Rudāne. Pēc stundām  1.c klase apmeklēja koncertu.


 

Šīs dienas pēcpusdienā aktu zālē notika pasākums “Mana tautasdziesma”, kuru sagatavoja un vadīja mūzikas skolotāja Anžella Peceviča.
Skolēniem bija pastāstīts par slaveno tautasdziesmu vācēju Krišjāni Baronu un par viņa slaveno “Dainu skapi”.  Koncertā tika “atvērtas” šī skapja dažas atvilktnes un skolēni no 1.b, 2.b, 3.b kl. nodziedāja tautasdziesmiņas. Skolēni arī dejoja- gan tautas dejas, gan mūsdienu dejas, kurus sagatavoja skolotājas Alīna Nikolajeva un Alisa Ciburevkina.
Pasākuma laikā pie mums viesojās vecāki.

6.a klase, kurā strādā  skolotāja Elita Saveļjeva, latviešu valodas stundās šajā mēnesī mācījās tematu „Svētki nāk.” Daudz tika runāts par latviešu tautas gadskārtu svētkiem, paražām un ticējumiem,  īpaši par Mārtiņdienu, kā  arī par valsts svētkiem – Lāčplēša dienu un Latvijas Valsts Proklamēšanas dienu.
Nedēļu iepriekš skolēni gatavojās  izteiksmīgas runas konkursam. 17.novembrī notika konkurss „Veltījums Tēvzemei”.  Skolēni skaitīja patriotiskus dzejoļus veltītus  Latvijai  skaisto dabas skatu un pilsētu fotogrāfiju fonā. Skolēnu iemācītie dzejoļi no galvas bija veltījums savai dzimtenei dzimšanas dienā.

17. novembrī 7.a klases skolēniem latviešu valodas un literatūras skolotāja Anna Guževa novadīja erudītu spēli “Es to zinu”, kura tika veltīta Latvijas dzimšanas dienai. Klase tika sadalīta 3 komandās. No sākuma katra komanda prezentēja mājas darbu – komandas nosaukums, pamatojums un devīze. Visas komandas bija radošas. Spēles laikā valdīja sacensību gars starp komandām, visi darbojās. Skolēni apliecināja savas zināšanas vēsturē, kultūrā, ģeogrāfijā.  Savās atsauksmēs skolēni apliecināja, ka tas bija interesanti, jo tika dota  iespēja pārbaudīt zināšanas un paplašināt redzesloku. Spēle noteikti veicināja piederības izjūtu savai valstij, lepnumu par to, ka esi daļa no tās. Beigās katra komanda izveidoja apsveikumu Latvijai kolāžas veidā! Par ieguldīto darbu katra komanda saņēma diplomus un saldās balvas!“Latviešu valodas nedēļā visās savās klašu grupās nolēmu iepazīstināt skolēnus ar latviešu multiplikācijas filmām, piemēram, ,,Sprīdītis'', ,,Kaķīša dzirnavas'', ,,Kabata'', ,,Zaķīšu pirtiņa'' stāsta skolotāja Vineta Upeniece. “Pirms multfilmu skatīšanās iepazīstināju skolēnus ar literārajiem darbiem, uz kuriem balstītas šīs filmas, ar filmu režisoriem un komponistiem. Pēc filmu noskatīšanās skolēni pildīja dažādus uzdevumus- gan radošus, gan lai paplašinātu vārdu krājumu.”

16.novembrī ar 4.a klases komandu skolotāja Vineta Upeniece piedalījās pilsētas spēlē ,,Latvija manā sirdī''. Komanda (Akulovs Mihails, Jefremkins Emīls, Červjakova Marija, Jerocka Adelīna) ieguva nomināciju- visgudrākie.Mūsu skolā  pilsoniskā izglītība un audzināšana integrēta plašos mācību priekšmetos ne tikai latviešu valodas stundās, bet arī  sociālās zinātnēs, vēsturē, ģeogrāfijā, vizuālajā mākslā, pat sportā.  Mācību priekšmetā “Latvijas vēsture”  viens  no  mērķiem ir veidot demokrātisku, tolerantu un valstiski lojāli domājošu personību. Protams, mūsu skolā tika novadīti daudzi  pasākumi skolas un pilsētas mērogā.
Vienā  no tādiem pasākumiem 9. novembrī piedalījās 9.b klases skolēni (Ē.Garmolis, N.Morozova, E.Paviška, N.Grigorjevs, M.Ždanovska un N.Trifonovs), kurus sagatavoja vēstures skolotājs un 9.b klases audzinātājs Aleksandrs Ignatjevs. Konkurss “Ceļā uz pilsonību”  notika Daugavpils mākslas un novadpētniecības muzejā. Komanda ļoti aktīvi atbildēja uz 90 piedāvātājiem jautājumiem 8 muzeja stacijās. Skolēni bija labi sagatavoti un motivēti uzvarēt. Gaidām rezultātus!
Visas nedēļas garumā varēja apskatīt plakātus Aleksandra Ignatjeva rīkotāja sienas plakātu konkursā “Es esmu patriots” un “Latvijai 98”.   8.-11. kl. skolēni ne tikai aktīvi iesaistījās konkursā (31 plakāts!), bet arī parādīja labas mākslinieciskas iemaņas.
17. novembrī tika apbalvoti vēstures esejas konkursa ”Gods kalpot Latvijai” uzvarētāji (no 110 radošiem darbiem). Labākie bija M.Smirnovs , K.Safronova un L.Kuznecova (visi mācās 12. klasēs).
14. novembrī trīs 8.b klases komandas ar lielu entuziasmu cīnījās  konkursā “Daugavpils mana mazā Dzimtene”, kurā galvenā tēma bija “Dinaburgas cietoksnis”. Skolēni bija labi sagatavoti un bija aktīvi līdz pēdējai konkursa minūtei, kuru organizēja skolotājs Aleksandrs Ignatjevs. Uzvarēja G.Pozņaka komanda. Apsveicam!

N. Beskrovnovas Pilsonības nedēļas darbības mērķis bija sadarbība kā process, kurā var ieaudzināt  lokālu patriotismu.

4. klašu skolēnu un vecāku sadarbība attēlota pasākumā  „Manas ģimenes  emblēma”, kurā skolēniem bija iespēja uzzināt ne tikai savas ģimenes  vēsturi, bet arī tās raksturīgākās īpatnības.

7.a klases skolnieces sagatavoja un novadīja Latvijai veltīto  viktorīnu „Ko es zinu par Latviju” ceturtajās klasēs. Meitenēm bija liels gandarījums izmēģināt sevi skolotāju lomā, gūt pieredzi sadarbībā ar jaunāko klašu skolēniem, izjust atbildību par piedalīšanos Pilsonības nedēļas pasākumos savā skolā.


4.b klase

4.b klases uzvarētāji


4.c klase


4.a klase.Pilsonības nedēļas kulminācija notika Vienības laukumā. Plkst. deviņos vakarā mūsu skolas kori (5.-8.kl. meiteņu koris un vecāko klašu Jauktais koris) kopā ar visas valsts iedzīvotājiem dziedāja Valsts himnu un vēroja neaizmirstamo uguņošanu!

Materiālus apkopoja un relīzi sagatavoja latviešu valodas un literatūras MK vadītāja Ilga Gurova.