INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

No 13. līdz 17.februārim mācību priekšmetu nedēļas ietvaros sākumskolas izglītojamie tika iesaistīti spēlē "Interesantā informātika".

Katrā klasē tika noteikti savi uzvarētāji, kuri ieguva I, II un III vietu diplomus.

Bērniem ļoti iepatikās spēle. Konkursi viņus iepriecināja un vēl vairāk ieinteresēja par informātikas mācību priekšmetu.

Informātikas skolotāja Tatjana Petrova