INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

No 9. līdz 13.aprīlim skolā notika latviešu valodas un literatūras nedēļa.

Lēnām, bet neatlaidīgi atnāca pavasara laiks un arī krāsainākie pavasara svētki - Lieldienas...

1.a klases skolēniem mācību priekšmetu nedēļas ietvaros bija neparasta stunda – konkurss, kurā visi skolēni kopā ar skolotāju Elitu Saveļjevu iesaistījās radošās aktivitātēs.  Kopā ar skolēniem tika veidota saulīte ar stariņiem, uz kuriem kopā noskaidroja, kas saistās ar pavasari,  Lieldienu svētku svinēšanu un gatavošanos. Skolēniem bija radoši uzdevumi individuāli, pāros un grupās: tautasdziesmas salikšana, teikumu veidošana, Lieldienu olā ierakstīt ar ko tās var krāsot, mīklu minēšana u.c. Dinamiskās pauzes laikā skolēni dejoja J. Geco remix “Chicken song”  pavadībā.  Mācību stundas beigās pārrunāja, ko guva, kas patika. Balvā katrs skolēns saņēma cukurgailīti.

Latviešu valodas un literatūras nedēļas ietvaros 5.a (2.gr.) klases skolēni novadīja radošas stundas 3.a un 5.a  (1.gr.) skolēniem par tēmu “Gadalaiki”. Lasot Māras Cielēnas dzejoļus, bērni izvēlējās katram gadalaikam atbilstošu dzejoli. Katra gadalaika komanda inscenēja savu dzejoli , piem., “Ziemassvētku dāvana”- ziemu, “Klepus”-rudeni, “Viena pati”- pavasari, “Vasaras atvadas”- vasaru.

Prezentējot dzejoļu inscenējumus, katras komandas skolēni piedāvāja mazāko klašu bērniem piedalīties pašu sagatavotos konkursos un spēlēs. Piemēram, saukt vārdus par ziemu un mest papīra “sniega pikas” spainī, parādīt bez skaņas darbības vai darbus, kurus dara pavasarī u.c. Par izpildītu uzdevumu skolēni saņēma konfektes. Visi, kas piedalījās radošajās stundās secināja, ka radošs, jautrs un neparasts darbs latviešu valodas stundās motivē mācīties!
Skolēniem palīdzēja un atbalstīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Laudere.

Skolotāja Natālija Poļakova 3.a , 3.b, 3.c klasēs -  novadīja jautras viktorīnas starp skolēnu grupām. Uzdevumus bija sagatavojuši skolēni.

Skolotāja Rita Kokina katrai dienai bija veltījusi kādu īpašu tēmu. Pirmdien visās klasēs skanēja tautasdziesmas par Latvijas dabu, otrdien skolēni minēja mīklas par dzīvniekiem, trešdien bija jāveic radošie uzdevumi, ceturtdien skolēni piedalījās tautas rotaļās, bet piektdien skanēja dziesmas.

Latviešu valodas un literatūras skolotājs Sergejs Sokolovs 12. aprīlī organizēja un novadīja atjautības konkursu „Mana valoda”, kurā 8.a klases skolēnu komandas varēja pārbaudīt savas atjautīgās domāšanas spējas, kā arī erudīciju latviešu valodas jautājumos. Konkurss noritēja trīs kārtās, tā galvenais mērķis bija modināt skolēnos interesi par latviešu valodu, piedāvājot izpildīt saistošus atjautības uzdevumus priekšmetā. Konkursa pirmajā kārtā skolēni saņēma uzdevumu vārddarināšanā, otrajā kārtā  atšifrēja noteiktas tematikas vārdus,  trešās kārtas uzdevumā piemeklēja sinonīmus. Spēlē piedalījās komandas „Attapīgie”, „Zinātkārie” un „Ātrie”. Pirmo vietu ar 29 punktiem ieguva „Attapīgie”, otrā vieta tika komandai „Zinātkārie”, kura spēlē  nopelnīja 21 punktu, trešajā vietā ierindojās „Ātrie” ar iegūtajiem 10 punktiem. Komandas tika apbalvotas ar diplomiem un nelielām saldām balvām.

"Attapīgie" pie galda

"Ātrie" un "Zinātkārie"

 

Konkursa uzvarētāju komanda ar diplomu

 

Skolotāja Anna Guževa 8. a klasē organizēja konkursu „Erudīts”, kurš sastāvēja no  5 kārtām: ģeogrāfijas, vēstures, sporta, dabaszinību un kultūras. Tika izveidotas trīs erudītu komandas ”Zvaigznītes”, „Zvaigznes” un „Varavīksne” . Klasē valdīja sacensību gars. Skolēni apliecināja zināšanas par  Latviju. Savās atsauksmēs skolēni pauda gandarījumu par konkursu:

Nadežda: "Konkurss bija ļoti interesants, patika strādāt komandā!”

Viktorija: „Patika, ka vajadzēja ātri domāt, valdīja konkurences gars.”

Ērika „Bija ļoti daudz interesantu jautājumu, protams, uz dažiem nebija atbilžu, sapratām, ka vajag pilnveidoties.” Konkursa noslēgumā katra komanda sacerēja novēlējumu Dzimtenei. Komanda „Varavīksne” rakstīja:
„Mūsu mīļa, skaistā Latvija, esi vienmēr krāšņa, lai te mīt tikai dāsni cilvēki! Mēs Tevi ļoti mīlam!

Novēlam Tev laimīgu nākotni! Lai Daugava ir vienmēr mierīga un Gauja strauja! Esi stipra! Kopā mēs esam spēks!”

 

Gatavoja latviešu valodas un literatūras MK