INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

No 15. līdz 19. oktobrim tika novadīta sākumskolas mācību priekšmetu nedēļa.

Visi pasākumi tika veltīti Latvijas valsts simtgadei.

Sākumskolas skolēni izgatavoja svētku atklātnes, kuras piedalījās izstādē mācību kabinetos.3. klases skolēni piedalījās konkursā „Mana mīļa Latvija”. Konkursu organizēja skolotāji Aļona Kokina un Svetlana Narisa. Uzvarēja 3.c klases komanda.Skolas parlaments iesvētīja pirmklasniekus skolas saimē, bet pirmklasnieki veltīja Latvijai „Jautros startus”. Uzvarēja 2.b klase.2.a klases skolēni kopā ar skolotāju L.Meļņikovu, skolas logopēdi O.Viktorovsku, klavieru skolotāju M. Feļdmanu sagatavoja pasākumu „Jānis Rainis bērniem”. Skolēni lasīja J.Raiņa dzejoļus. Skolas bibliotekāre J. Joffe organizēja J.Raiņa izstāde aktu zālē.

Skolas foajē visi izglītojamie varēja aplūkot stendu izstādi par J. Raiņa dzīves gaitām  un daiļradi.
Sākumskolas MK vadītāja Ludmila Meļņikova