INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Domās un darbos esam kopā ar Latviju dzimšanas dienas gadā! Tēvzeme mums ir mājas, patvērums, drošība un ceļš, kurā vēl daudz taku jāizstaigā.

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā valsts vārds izskanēja mācību stundās, skolas ārpusstundu pasākumos, konkursos. Skolēni pieminēja Latvijas dabu un cilvēkus, skolas gaiteņus rotāja skolēnu zīmējumi, kuros plaši un daudzveidīgi atainots Latvijas tēls.

Latviešu valodas un literatūras nedēļa sākās 8.11. ar skolotājas Ingas Rudānes 3.c klasē novadītu konkursu “Latvija”. Skolēni labprāt strādāja komandās. Atkārtoja Latvijas vēsturi, strādāja ar  karti, pildīja daudzveidīgus uzdevumus.

Pēc stundām, ar skolas pasākumā izjusto patriotisko noskaņojumu, 3.c klases komanda latviešu valodas un literatūras skolotājas Inga Rudānes vadībā piedalījās konkursā “Mana Latvija”, ko organizēja 15. vidusskolas skolotāji. Pasākums bija ļoti interesants. Skolēni ne tikai atkārtoja savas zināšanas par Latviju, bet atrada daudz jaunu draugu no citām skolām, jo veica sadarbības uzdevumus. Liels prieks un gandarījums bija par iegūto 3.vietu pilsētas mērogā!

Valodu jomas organizētajā nedēļā sadarbības stundu “Lai skan Latvijas Himna!” vadīja arī mūzikas skolotāja Anžella Peceviča un skolas logopēde Olga Viktorovska.

Ar ko sākas patriotiskā audzināšana? Protams, ar Latvijas himnas aizkustinošiem vārdiem! Tā domā arī 1. klašu skolēni, kas kopā ar skolotājām skandina un dzied himnu: “Dievs svētī Latviju!” skaļi, skaisti, iedvesmojoši!

Angļu valodas skolotājas Jeļena Maskaļova un Inna Lukjanska arī piedalījās Tēvzemes nedēļā.
Jeļena Maskaļova pastāstīja: “22.novembrī 12.klases skolnieces Diāna Stepanova un Olga Pankova novadīja interaktīvo ekskursiju pa mūsu pilsētu saviem klasesbiedriem. Viņas sagatavoja prezentāciju par nozīmīgākām vietām Daugavpilī. Stundas sākumā skolēniem bija dota iespēja pašiem pastāstīt, ko viņi zina par katru no vietām, tad viņi uzzināja dažus jaunus interesantus faktus . Pēc prezentācijas bija viktorīna par iegūto informāciju. Pusaudži atzīst, ka tādas izglītotojošas stundas ir ļoti interesantas!”

 

Inna Lukjanska no 12.11 līdz 16.11  6.-9.kl.  angļu valodas stundu laikā novadīja izglītojošo un aizraujošo spēli "Mana Latvija". Izmantojot IT tehnoloģijas, bērniem tika piedāvāta iespēja uzzināt cik daudz  viņi zina par savu valsti. Stundas mērķi: patriotiskā audzināšana, ka arī angļu valodas mācīšanas motivēšana.

 

Valodu nedēļā skolotājas Ritas Kokinas 2.-3. klašu skolēni tuvāk iepazina latviešu tautasdziesmas. Viņi tās lasīja, zīmēja, mācījās no galvas. 13.un 14. novembrī notika konkurss, kurā katrs skolēns skandēja savu tautasdziesmu un pievienoja izstādei tās ilustrāciju. Visi skolēni par piedalīšanos saņēma saldus cienastus, bet labākie – īpašas Latvijas simtgades balvas.

             
15.un 16. novembrī bija apskatāma izveidotā izstāde, kurā varēja lasīt tautasdziesmas un aplūkot to ilustrācijas. Izstādi apmeklēja daudzi interesenti – vijoles klases audzēkņi, 1.c.klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Tatjanu Hodunovu, 2.c klase un skolotāja Inga Rudāne, 1.a klase un skolotāja Inga Sivicka.

 

3. a un 3.b klasēs Natālijas Poļakovas vadībā tika novadīti konkursi, veltīti Latvijas jubilejai. Skolēni iepriekš patstāvīgi sagatavoja konkursam interesantus jautājumus par Latviju. Konkursa gaitā aktīvi un radoši sadarbojās, valdīja labvēlīga atmosfēra, skolēniem bija brīnišķīga iespēja parādīt savas zināšanas gan dabaszinībās, gan sociālzinībās, gan latviešu valodā un labāk izjust piederību savai valstij.

 

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja Inga Sivicka, stāstot pirmklasniekiem par Latvijas simboliem, par pamatu ņēma praktisko darbu. Skolēni uzzināja ne tikai kā izskatās populārākie tautas simboli, bet arī izrotāja savu klasi ar pašizgatavotiem auseklīšiem.
Daiļlasīšanas konkursā “Tautasdziesma ar ilustrāciju” Inga Sivicka aicināja audzēkņus apvienot dzejoļa saturu ar savu zīmējumu. Katrs varēja skaisti un izteiksmīgi nolasīt dzejoli un parādīt citiem savu ilustrāciju.


Šogad latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Lukaševiča kopā ar 5. klašu skolēniem latviešu valodas stundā veica radošu darbu “Latvija manā sirsniņā”. Mājās vajadzēja padomāt, ar ko katram asociējas vārds Latvija. Stundas laikā skolēni Latvijas kartē atainoja savas asociācijas. Daudzi kartē uzzīmēja latviešu ornamentus, Latvijā ražotus pārtikas produktus, novadus, Latvijas upes, simbolus utt.  
             
Savukārt Santas Lukaševičas un Natālijas Besprozvannajas 8. klašu skolēni latviešu valodas stundā pievērsās folklorai un iepazina to ar simbolu palīdzību. 1. konkursā skolēni simbolu četrrindei pretī meklēja atbilstošu tautasdziesmu četrrindi. 2. konkursā skolēni minēja mīklas atbilstoši dotajiem cilvēka ķermeņa daļu simboliem.
Stundas pagāja nemanot. Skolēni bija radoši un pozitīvi noskaņoti. 
Radošo stundu "Daugavpils - mana mazā dzimtene" nedēļas ietvaros novadīja arī latviešu valodas un literatūras skolotāja Gaļina Gallere:

 “Kopā ar skolēniem noskatījāmies prezentāciju “Daugavpils”. Bērni, pildot pēc prezentācijas dažādus uzdevumus, secināja, ka viņu labs darbs ir arī dāvana Latvijai!
Neparasta viešņa, lelle Vecmāmiņa, palūdza izvilkt no kastes krāsainus papīra aplīšus. Pastāstīja, ka sarkana krāsa nozīmē mīlestību, dzeltena ( kā saule)– prieku, zaļa – rūpes par dabu, zila (kā jūra) –stiprumu un kārtību. Viņa teica, ka tādas dāvanas bērni var dāvināt savai pilsētai un Latvijai”.

Skolotāja uzdāvināja katram bērnam auseklīti, jo tas simbolizē velmi augt, kļūt ar katru dienu sirsnīgākam, uzmanīgākam pret citiem.

Izskanēja dziesma “Nekur nav tik labi, kā mājās.” Skolēni bija ļoti aktīvi un strādāja ar lielu prieku!

Š.g. 12. novembrī Daugavpils 13. vidusskola Vienības namā rīkoja svinīgo koncertu par godu Latvijas valsts simtgades svētkiem. Radošākie skolēni, kas veidoja lirisku literāru uzvedumu – dialogu starp paaudzēm, tas radīja īpaši svinīgu noskaņojumu šajos svētkos, vēlot laimi savai Dzimtenei un solot ar darbiem un panākumiem kalpot Latvijai!
Ideja, materiāla atlase un skolēnu sagatavošana ir latviešu valodas un literatūras skolotāju Irēnas Ungures un Ilgas Lauderes darbs.
 


14. novembrī latviešu valodas un literatūras skolotājs Sergejs Sokolovs novadīja attapības konkursu „Mūsu valoda - mūsu bagātība”. Konkursā piedalījās trīs 9.b klases komandas – „Ātrā atbilde”, „Pareizais lēmums” un „Zibenīgā doma”. Konkurss noritēja trīs kārtās. 1. vietu ieguva komanda „Zibenīgā doma”. Visas komandas saņēma diplomus un saldas balvas.
15. novembrī 2.a klases skolēniem bija neparasta stunda, kuru sagatavoja un novadīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita Saveļjeva “Paņemu klēpī un apmīļoju”, sagaidot Latvijas 100 gadi. Konkursa laikā skolēni atsauca atmiņā savas zināšanas par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu – novadi, tautasdziesmas, svētki. Skolēni skatījās videoklipu, kurā bija skaistā Latvijas daba rudenī un skanēja U. Stabulnieka dziesma “Tik un tā,” pēc klipa noskatīšanās viņi pildīja dažādus uzdevumus. Skolēni secināja, ka mūsu Latvijas daba ir ļoti skaista, īpaši rudenī.

Skolēni bija ļoti ieinteresēti, visi izrādīja vēlēšanos piedalīties šajā pasākumā. Šāda stunda ir īpaša pilsoniskās apziņas un patriotisma audzināšanas forma, kurā aktīvi var parādīt savas zināšanas par Latviju.


             

11. klase, pēc Ilgas Lauderes sniegtās idejas, veidoja īpašu svētku dekoru “Mana skaistā Latvija”. Rudens saulainajās dienās, kad daba ir koša un krāšņa, pusaudži izvēlējās pilsētas skaistākās vietas,kur fotografējās. Ar savām bildēm papildināja tautisko kompozīciju, kuru palīdzēja izveidot Edvarda Grīga māte, Viktorija Konovalova. Šis radošais darbs vēl ciešāk saliedēja klasi un ļāva kārtējo reizi apbrīnot Latvijas skaistumu!  
Latviešu valodas nedēļas laikā 5. klašu skolēni veidoja radošos darbus „Es mīlu savu Latviju”. Skolēni rakstīja par skaistākajām vietām Latvijā un mīļiem cilvēkiem blakus, par krāsainu taureni ziedošā pļavā, par bizmārīti uz plaukstas un par jūru, kas plaša un bezgalīga kā bērnu sapņi, mīlestība, prieks un laime būt daļiņai no Latvijas, darīt šeit labus darbus un veidot savu Latviju labāku. 43.a kabinetā tika izveidota radošo darbu izstāde, kas apskatāma līdz novembra beigām. Skolēnus iedvesmoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Vineta Upeniece.


                                                                                                

Paldies visiem skolotājiem par cītīgu un radošu darbu!

Paldies visiem skolēniem par atsaucību!Materiālus apkopoja un relīzi sagatavoja
Valodu jomas MK vadītāja Ilga Laudere