INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Bez valodas mēs nebūtu nekas,
Tikai vējā plīvojošas lupatas.
Bez satura, viedokļa un jūtām,
Paaudžu paaudzēm, sūrā darbā gūtām.

/Zanda Zelma Lece/


No 21.janvāra līdz 25. janvārim mūsū skolā notika krievu valodas un literatūras nedēļa, kuras ietvaros 4.- 12. klases skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos.

Pirmdien notika krievu valodas nedēļas atklāšana. Daiļlasītāju konkursu 4.klašu skolēniem organizēja krievu valodas skolotāja Viktorija Kundziņa-Ruža. Pasākums bija cītīgi sagatavots: konkursa vadītājas, 5.klases skolnieces, ne tikai ziņoja komkursanta daiļdarba nosaukumu, bet arī iepriekš sagatavotajā prezentācijā stāstīja par katra skolēna interesēm, dati par katru tika paņemti no radošiem darbiem. Dzejoļi konkursam tika sadalīti pēc tematikas: dzeja par ziemu, par dzīvniekiem, arī par bērnu ikdenas dzīvi. Ir redzams cītīgs skolotājas darbs: neviens dzejolis neatkārtojās, dzeja tika atlasīta atbilstoši vecumam un katram dzejolim ir tikumisks saturs. Uzvāretāja šajā konkursā ir 4.a klases skolniece Anastasija Jegorova. Apsveicam!

Krievu valodas nedēļas ietvaros 4.klašu skolēni rakstīja diktātu krievu valodā. Labi atsvaidzinājām paši savas zināšanas un prasmes. Diez kādas būs atzīmes un cik daudz kļūdiņu? Uzvarētājs – 4.c klases skolēns Georgijs Vitlickis.

22.janvārī 11.klases skolēni devās ceļojumā pa brīnišķīgo Literatūras pasauli. Ceļojumu vadīja pieredzējis kapteinis – krievu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Rumjanceva. Bērni labprāt “tulkoja” aizguvumus krievu, dzimtā, valodā. Kļūdu gandrīz nebija, jo mūsu vidusskolas skolēni ir labi pazīstami ar tādiem vārdiem, kā “mērs”, “imidžs”, “šefs”.

Patīkami bija dzirdēt, ka skolēni brīvi orientējas dzejnieku un rakstnieku biogrāfijas (te parādās pedagoga sistemātiskais darbs), izprot daiļdarba žanra īpatnības. Darbs grupās dod iespēju izjust draugu atbalstu, attīsta komunikācijas spējas. Spēle pagāja priecīgi ar svilpju skaņām, bet uzvarētājus (komanda “Orbita” – 1.vieta) sagaidīja spēcīga bungu spēle. Pedagogam bērni pateicās ar skaļiem aplausiem un dāvināja sirsnīgus smaudus.

23.janvārī 7.a klase ar skolotāju Andželiku Habadajevu ceļoja uz Vārdu Valsti. Bērni ar lielu patiku laboja biedru valodas kļūdas, atcerējās frazeoloģismus, minēja rebusus, priecājās par visjaunāko burtu krievu valodā Ё. Spēle aizrauja skolēnus un vēl reizi parādīja, ka iegūtās stundā zināšanas paplašina redzesloku, bagātina valodu.

24.janvārī 9.klašu skolēni meklēja atbildes uz intelektuālā konkursa “Viskompetentākais skolēns” jautājumiem. Skolēniem vajadzēja būt  ļoti gudriem, lai veiktu dažādus uzdevumus konkursā.  Katrs skolēns varēja pārbaudīt un parādīt savas spējas. Konkursu organizēja Valentīna Titoka. Labākie rezultāti Ērikai Plopei (9.a kl.) un Anastasijai Kuļgajevai (9.b kl.). Skolēni 9.klases sacentās atjautībā frazeoloģismu skaidrošanā un dažādos citos atjautības uzdevumos, kuri bija saistīti ar krievu valodu. Konkursa labākie skolēni tika apbalvoti ar diplomu un garšīgu balviņu. Tas bija interesanti - parādīt sevi un redzēt, ko citi ir iemācījušies.

25.janvārī 8.klašu skolēni ar skolotāju Irinu Čertkovu ceļoja “Ciemos pie Karamzina”. Skolēni atkārtoja veco Latvijas pilsētu vārdus, nostiprināja spēju izmantot ģeogrāfisko karti.

Nadežda Semjonova  novadīja aizraujošo krievu valodas stundu 6.klasē. Skolēni apvienotjās komandās, kas piedalījās erudīcijas konkursā. Skolēniem bija jāveic un jāpilda dažādi skolotāja sagatavotie uzdevumi.

Paldies visiem, kas centās popularizēt krievu valodu mūsu skolā. Paldies visiem dalībniekiem par tik skaistiem priekšnesumiem, par ieguldīto darbu un atbalstu! Cerēsim, ka nākamgad būs vēl vairāk priecīgu seju un skolēnu, kuri gribēs aktīvi piedalīties pasākumos! :) Paldies skolotājām Irinai Čertkovai, Andželikai Habadajevai, Nadeždai Semjonovai, Viktorijai Kundziņai-Ružai, Valentīnai Rumjancevai un man  par brīnišķīgi organizēto krievu valodas nedēļu!


Krievu valodas un literatūras MK vadītāja
Valentīna Titoka