INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

No 14.oktobra līdz 18.oktobrim skolā notika sākumskolas nedēļa.  1.-3. klases skolēniem bija iespēja  parādīt savas zināšanas un radošumu, pielietot savas prasmes dažādās aktivitātes.
Katra diena tika veltīta vienam mācību priekšmetam.

Pirmdiena – mākslas diena “Krāsu fantāzijas”. Katram vecuma posmam bija sava tēma: 1.klases skolēniem – “Zemes pasaule”, otrklasniekiem “Zemūdens pasaule“, trešās klases skolēni zīmēja Kosmosu.

Otrdiena – dabas zinātņu diena ”Pasaule apkārt mums”.  Skolēni minēja mīklas par dabu, veidoja vārdus, saistītus ar apkārtni, no dabas materiāliem. Trešās klases skolēniem bija uzdevums atrast Daugavpils kartē noteiktus objektus.

Trešdiena –dzimtās valodas diena “Pasaku pasaule”. Visi skolēni darbojās ar krustvārdu mīklām par pasaku varoņiem.

Ceturtdiena – matemātiķu diena “Ko es zinu? Ko es protu?”. Pirmklasnieki risināja matemātiskās izteiksmes un pēc  atrisināšanas varēja ieraudzīt burvīgu zīmējumu. 2.-.3. klases skolēni risināja loģiskos uzdevumus, minēja matemātikas rēbusus.

Piektdien, tehnoloģijas dienas laikā “Zeltas rokas”, sākumskolas skolēni, fantazējot, strādājot grupās, izveidoja dažādas virknes no kastaņiem, nosaucot katrs novēlējumu klasei.
Paldies visām sākumskolas skolotājām par radošu un centīgu darbu!

Sagatavoja sākumskolas MK vadītāja L.Meļņikova