INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

 

Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas,
Par tevi lūpas lūgsnu vārdus liek… (Z. Lazda)

Dienas kļūst arvien īsākas, un pelēcīgās krāsas dabā liek cilvēkam novērtēt katru saulaino dienu rudenī. Arī tumšajās un lietainajās dienās pie mums ir skaisti, jo ļaudis jau ir sakopuši savus tīrumus, rudens raža atradusi vietu lauku sētās, pilsētas parkus un ielas klāj rudens lapu košais paklājs. Novembris ir viens no gada tumšākajiem mēnešiem, bet mūsu valstij – viens no svarīgākajiem, jo šai laikā ļaudis pošas savas valsts dzimšanas dienai.

Tēvzeme dziļi sirdī katram no mums ir mājas, patvērums, drošība un ceļš, kurā vēl daudz taku jāizstaigā. Arī mūsu skolā Latvijas dzimšanas dienas nedēļā skolēni latviešu valodas stundās iepazina vēl neredzēto un atklāja vēl nezināmo par savu tēvzemi.

1.a,1.b,1.c klasēs skolotājas Gaļina Gallere un Natālija Poļakova novadīja stundas, veltītas Latvijas dzimšanas dienai, ar mērķi veicināt interesi par savu pilsētu, valsti un attīstīt emocionālu un svinīgu attieksmi pret valsti. Skolēni noskatījās prezentāciju “Daugavpils”. Bērni pildīja darba lapu. Skolotājas runāja ar skolēniem par to, ka viņu labie darbi ir arī dāvana Latvijai. Katram skolēnam skolotāja uzdāvināja auseklīti, jo tas simbolizē vēlmi augt, būt ar katru dienu sirsnīgākam, uzmanīgākam pret citiem. Skanēja dziesma “Nekur nav tik labi kā mājās.”

3.a klasē, radot svētku noskaņu, skolotāja Elita Saveļjeva novadīja mācību stundu “Latvijas dzimšanas diena.”  Stundas mērķis bija veidot izpratni par Latviju kā zemi, kurā mēs dzīvojam. Stundā pārrunāja, kas ir Latvijas simboli, ar ko var lepoties, dzīvojot Latvijā. Skolēni skatījās video “Daugavpils no putna lidojuma”, atpazina skaistākās un mīļākās vietas mūsu dzimtajā pilsētā. Lasīja Ojāra Vācieša dzejoli “Kur ko likt?” un ilustrēja to.   
4.c klases skolēni un skolotāja Inga Rudāne izrotāja gaiteni un auditoriju par godu Latvijas dzimšanas dienai. Visu nedēļu stundās tika runāts par Latvijas vēsturi, Latvijas pilsētām, upēm un ezeriem. Novadīja vairākus konkursus un spēles. Skolēni apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības muzeju, kur iepazinās ar muzeja eksponātiem, noklausījās interesantus stāstus par Latviju, locīja svētku lentītes.

Visās 5. klasēs un arī 3.c klasē Latvijas dzimšanas dienas nedēļā skolotāja Margarita Hroloviča aicināja skolēnus runāt, lasīt, skatīties attēlus par Latvijas valsts simboliem. Skolēni izpildīja dažādus uzdevumus, kas palīdzēja labāk izprast valodas likumsakarības, vārdu lietojumu un, protams, uzzināt interesantus faktus par valsts simboliem.

6.a klases skolēnu grupa pēc skolotāja Sergeja Sokolova pamudinājuma svētku nedēļā veidoja apsveikuma atklātnes par godu Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 101.gadadienai. Skolēni sirsnīgi sveica savu dzimteni svētkos, veltīdami tai dažādus novēlējumus un vienkārši labus vārdus. Tā, piemēram, bērni vēlēja Latvijai un tās iedzīvotājiem laimi, labklājību, gudrus politiķus, labas attiecības ar Baltijas un citām kaimiņvalstīm. Pasākuma nobeigumā skolēni izvēlējās, viņuprāt, labākos darbus, no kuriem tika izveidota neliela svētku atklātņu izstāde.

Skolotājas Ilga Laudere, Vineta Upeniece un Irēna Ungure 7. a, b, c klases skolēniem novadīja viktorīnu “Es dzīvoju Latvijā”. Skolēni atcerējās Latvijas vēsturi, atkārtoja mūsu valsts ģeogrāfiju, pieminekļus, simbolus, ievērojamas personas, paši izdomāja jautājumus par noteiktu tēmu un uzdeva citām komandām. Papildu punktus varēja iegūt tā komanda, kura 1-2 minūšu laikā varēja pastāstīt un parādīt, kā viņu ģimenes svin 18.novembra svētkus. Šis radošais darbs parādīja, cik dažādi un cik interesanti var pavadīt svētkus kopā ar tuviniekiem.

Emocionālas gaisotnes radīšanai Latvijas dzimšanas dienā un brīvas domāšanas un iztēles atraisīšanai skolotāja Irēna Ungure kopā ar 9. un 10. klašu skolēniem rakstīja radošo darbu ,,Lūgšana par Latviju”.

Latviešu valodas skolotājas Santas Lukaševičas 10., 11., 12. klašu skolēni piedalījās konkursos un izstaigāja Latvijas takas, sākot ar savu skolu, pilsētu un novadu un beidzot ar nozīmīgiem faktiem par mūsu valsti. Erudīcija, loģika, zināšanas un prasme vienoties noteica katras komandas veiksmi. Izrādījās, ka daudzos interesantos objektos tuvākajā apkārtnē (Nīcgales Lielais akmens; Slutišķu sādža; Daugavpils Māla mākslas centrs u.c.) skolēni nav bijuši. Tātad Latvijā, it sevišķi dzimtajā pusē, vēl ir daudz vietu, kur vērts pabūt.

Daugavpils 13. vidusskolas skolēni Latvijas dzimšanas dienas nedēļā bija kopā ar savu valsti domās un darbos.

               
Rakstu sakārtoja latviešu valodas skolotāja Santa Lukaševiča