INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Miķelītis bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā,
Bietes, kāļus, burkāniņus,
Kartupeļus, sīpoliņus.


Ar senām tautasdziesmām, jautrām stafetēm un kreatīvām reklāmām tika aizvadīta Miķeļdiena mūsu skolā!

Gatavošanās svētkiem sākās 4.,5.,6. kl. skolēniem klases audzināšanas stundās, kurās audzinātāji pastāstīja skolēniem par Miķeli, par latviešu tradīcijām un piedāvāja bērniem veidot augļu vai dārzeņu reklāmu. Šo izaicinājumu skolēni uztvera kā lielisku iespēju demonstrēt visdažādākās iemaņas un prasmes!

Tā, pasākumu laikā skanēja 4.a (kl.audz. Jūlija Peceviča) klases “dārzeņu dziesma”, kuru jautrie “dārzeņi” izpildīja rep stilā. 4.b klase (kl.audz. Margarita Hroloviča) patāstīja kādus vērtīgus vitamīnus satur dārzeņi. 4.c (kl.audz. Tatjana Timošenko) rādīja izglītojošo inscenējumu.

5.klašu paralēle pārsteidza ar latviešu tautasdziesmu izpildījumu, reklamējot ābolus (5.a kl., audz. Vineta Upeniece); radoši stāstot par dārzeņu labvēlīgo ietekmi (5.b kl., audz. Inna Lukjanska); meistarīgi spēlējot teātra iestudējumu (aplausi!!!) – 5.c kl., audz. Inga Rudāne.

Sestās klases gatavojās pasākumam atbildīgi un nopietni. Viņu prezentācijas bija visneparastākās! 6.a (kl.audz. Viktorija Kundziņa-Ruža) rādīja, spēlēja, stāstīja par dārzeņiem, paši baudot savu uzstāšanos. 6.b (kl.audz. Jūlija Kanto) filmēja video reklāmu, kurā demonstrēja ne tikai dārzeņu nepieciešamo lietošanu, bet arī parādīja tomātu “ceļu” no sēklas līdz ketčupam. 6.c (kl.audz. Aleksandrs Ignatjevs) novadīja nopietnu reklāmas akciju ar skolēnu veidotu plakātu, lai efektīvāk piesaistītu skatītāju uzmanību!

Mūsu skolas teātra pulciņš (vad. – Jaroslavs Laiševcovs, Vladislavs Vasiļjevs) pēc latviešu tautas pasakas motīviem izspēlēja Miķeļdienas galda klāšanas tradīciju.

Ievērojot visas Miķeļdienas tradīcijas, arī šajā pasākumā skanēja tautasdziesmas, Jūlijas Pecevičas ansambļa vadībā. Dziesmas skanēja kokles melodijas pavadījumā.

Jaukās pasākuma vadītājas Sintija Garmole un Elga Lazebnaja novadīja skolēniem kustīgas un jautras stafetes, spēlēja rotaļu “Diena un nakts”. Pasākuma beigās apbalvoja katru klasi ar diplomiem un nelielām saldām dāvanām.

Paldies visiem skolēniem un klases audzinātājiem par ieguldīto darbu!


Informāciju apkopoja un rakstu sagatavoja Ilga Laudere