INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Kultūra šobrīd ir tas brīnumlīdzeklis, kas novirza cilvēku negatīvās emocijas un liek sajusties labi un brīvi. Tādus šajā rudenī vēlējāmies redzēt arī mūsu skolēnus Dzejas stundās, kuru vadmotīvs šogad bija – Dzeja ārstē un iedvesmo. Ko skolēni darīja Dzejas stundās?

Dzejas dienās 1.klašu skolēni (sk. Rita Kokina) vingroja kopā ar Runci Lunci no Jāzepa Osmaņa dzejoļa “Rīta rosme” un mācīja viņam arī savus vingrojumus, jo redzēja, ka Runcis Luncis ir ļoti slinks. Pirmklasniekiem ļoti patika Raiņa dzejolis “Kaķenīte”. Viņi priecājās par kaķenītes bērniem un juta līdzi sunītim. Skolēni saprata, ka kaķenīte ļoti mīl savus bērnus un sargā tos.

Svinīga stunda, veltīta Dzejas dienām, notika arī 2.b klasē (sk. Gaļina Gallere). Skolēni tika iepazīstināti ar prezentāciju un stāstījumu par J. Raini un V. Plūdoni, par Raiņa māju Berķenelē. 2.b klases skolēns Arhips Rudņevs skaitīja J. Raiņa dzejoli "Praktiskais zēns un rudens" un Aspazijas dzejoli "Aicinājums". Skolēni lasīja V. Plūdoņa dzejoli "Rudens", runāja par dzejoļa noskaņu un savām izjūtām rudenī. Savas jūtas un emocijas bērni atspoguļoja zīmējumos.

3.b un 3.c klases skolēni (sk. Rita Kokina) lasīja un klausījās dažādu autoru dzejoļus par skolu un priecājās, ka atkal var sēdēt skolas solā un tikties ar klasesbiedriem.
5.a klases skolēni (sk. Elita Saveļjeva un Andžela Skutele) latviešu valodas un literatūras stundā veltīja laiku Rainim. Skolēni strādāja grupās. Viena bija organizatoru grupa, kura klausījās un vērtēja radošo grupu uzstāšanos. Radošās grupas lasīja Raiņa dzejoļus bērniem, izvēlējās 2-3 dzejoļus, veidoja iestudējumus. Kamēr radošās grupas gatavoja savu uzstāšanos, organizatoru grupa iepazinās ar Raiņa biogrāfijas interesantākajiem faktiem un iepazīstināja ar tiem savus klasesbiedrus.

6.b un 6.c klasē (sk. Sergejs Sokolovs) skolēni izdomāja neparastu noformējumu dzejoļiem, kurus viņi iepriekš bija izvēlējušies un kuri viņiem likušies interesanti un saprotami. Dzejoli vajadzēja uzrakstīt uz kādas neparastas formas lapas, un lapas formai vajadzēja būt saistītai ar dzejoļa tēmu un saturu.

Dzejas dienu ietvaros 9.b klašu skolēniem (sk. Ilga Laudere) bija iespēja iejusties daiļlasītāju lomā un izteiksmīgi lasīt dažādu autoru dzeju par rudeni. Skolēni arī stāstīja par savām izjūtām pēc izlasītiem darbiem. Daudzi atzīmēja, ka dzejnieku darbos rudens ir ļoti dažāds – krāsains, spilgts, košs un iedvesmojošs, kā arī – drūms, garlaicīgs, lietains un pesimistisks. Dzejoļa galveno domu pusaudži mēģināja uzzīmēt un pamatot, kā vizuālais tēls papildina dzejoļa ideju. Dzejas stundu skolēni novērtēja kā radošu un jēgpilnu procesu, jo katrs varēja ieskatīties savā un klasesbiedra rudenī.

7. un 9.klašu skolēni (sk. Irēna Ungure) vēlreiz atcerējās, kāpēc notiek Dzejas dienas Latvijā un Daugavpilī. Lai iedziļinātos dzejolī (dziesmas tekstā), skolēni izmantoja metodi ,,Pārdomu logs”. Pēc paveiktā skolēni iepazīstināja viens otru ar iespaidiem par dzejoli. Skolēni secināja, cik atšķirīgas lietas katrs uztver un cik atšķirīgas ir emocijas, rakstīja savas atziņas. 9.kl. skolēni veidoja mākslas instalācijas, kurās mēģināja simboliski parādīt, kā viņus uzrunāja un iedvesmoja konkrētais dzejolis.
9.a skolēni (sk. Vineta Upeniece) iejutās dzejas mākslinieku lomā un veidoja vizualizētus dzejoļus par tādām mūsdienās aktuālām tēmām kā vides ilgtspējība, dabas resursu saprātīga izmantošana un cilvēku attieksme pret dabu.

10. klašu skolēni (sk. Santa Lukaševiča) Dzejas stundā kopā ar skolotāju vēlreiz ielūkojās Dzejas dienu vēsturē, ieskatījās Daugavpils pilsētas domes izdotajā dzejas grāmatiņā, kurā apkopoti mūsu pilsētas dzejnieku dzejoļi dažādās valodās. Stundas otrajā daļā skolēni iepazina, kas ir akrostihs un mēģināja grupās radīt savus akrostihus. Darbs gan nebija no vieglajiem, bet azartiskums un brīvā gaisotne ļāva baudīt arī rezultātu.

11. klašu skolēni (sk. Santa Lukaševiča) Dzejas stundu veltīja latviešu dzejniekam Knutam Skujeniekam, kurš šoruden svinēju savu 85. dzimšanas dienu. Nelielā videofragmentā skolēni iepazina dzejnieka personību, dzīves vērtības, attieksmi, vērtējumu dažādiem valsts vēstures notikumiem. Stundas otrajā daļā skolēni lasīja Knuta Skujenieka dzeju – izjusti un emocionāli. Tā bija lieliska iespēja sajust dzejas klātbūtni un krāšņumu.

12. klašu skolēni (sk. Santa Lukaševiča) pārlapoja Raiņa dzīves spilgtākos notikumus, kā arī iepazinās ar tādu jēdzienu kā dzejas terapija. Stundas praktiskajā daļā skolēni mācījās veidot vizuālos dzejoļus, ietērpjot zīmējumu K. Skujenieka dzejas rindās.

Laikam par dzeju varētu pateikt, ka dzejai nav robežu, to drīkst pārkāpt jebkurš, kam ir iemesls. Tajā visā arī slēpjas dzejas brīnums.

Paldies visiem latviešu valodas skolotājiem par radošo gaisotni Dzejas stundās!