No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu

izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

„Visu, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodās...” (Rainis)


Eiropas Valodu dienu svin jau kopš 2001. gada. Šīs dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties valodu mācīšanās nepieciešamību. Daugavpils pilsētā katru rudeni skolēni tiek aicināti iesaistīties pasākumos, kuros skan dažādas valodas.

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka daudzus gadus sadarbojas ar Daugavpils 13. vidusskolas pedagogiem. 2018. gadā bibliotēkā tika rīkota virkne radošu pasākumu sākumskolas vecuma bērniem.

 

 

 

Š.g. 22. septembrī Eiropas valodu dienu 2016 Daugavpilī "Kopā valodu daudzveidībā" ietvaros metodisko izstrādņu konkursā krievu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Titoka un 7.a klases izglītojamā Anastasija Pašķeviča ieguva 1.vietas diplomus. Anastasija 5.-7.klašu apakšgrupā sekmīgi piedalījās multimediju izstrādņu konkursā.

Apsveicam skolotāju un skolnieci ar gūtajiem panākumiem!

{gallery}../images/notikumi/2016eiropasvaldienas/{/gallery}

Viens no svarīgākajiem LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas darba uzdevumiem ir veiksmīga sadarbība ar pilsētas skolām. Daugavpils 13. vidusskola ir mūsu ilggadējs sadarbības partneris, kura atbalsts mums ir ļoti nepieciešams un noderīgs.

Eiropas dienas ietvaros 6. un 18. maijā Ceriņu bibliotēka uzaicināja Daugavpils 13. vidusskolas sākumskolas audzēkņus uz runas attīstības pasākumu “Mēs esam daugavpilieši!”. Interaktīvās nodarbības laikā 1.c un 1.b klašu skolēni saņēma informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstīm; uzzināja interesantus faktus par ES karogu un himnu, kuri simbolizē Eiropas vienotību un identitāti. Skolēni iepazinās ar lietuviešu, igauņu un latviešu autoru darbiem, kā arī apskatīja grāmatas par skaistākajām vietām Eiropā.
Bērni papildināja savas zināšanas arī novadpētniecības jomā: viņi piedalījās virtuālajā ekskursijā un pētīja dzimtās pilsētas ievērojamākās vietas. Pasākuma dalībnieki meklēja atbildes uz āķīgiem jautājumiem par pilsētas ielu nosaukumiem, salika puzles “Mans mīļākais žurnāls – Privetik!” un kopā ar bibliotekāri nolasīja Daugavpils rakstnieka Alekseja Guzika dzejoļus no grāmatas “Dinaburgas cietokšņa pasaciņas”.

Ceriņu bibliotēka izsaka sirsnīgu pateicību Daugavpils 13. vidusskolas logopēdei Olgai Viktorovskai, sākumskolas skolotājām Natālijai Poļakovai un Tatjanai Hodunovai par aktīvu līdzdarbošanos!

Savukārt 1.–7. klašu skolēniem gribam atgādināt, ka no 2016. gada 9. jūnija aicinām bērnus un pusaudžus piedalīties lasītveicināšanas programmā “Skaistā vasara bibliotēkā”. Nodarbības notiks katru ceturtdienu plkst. 11.00. Mūsu adrese: Lauska iela 16, tālrunis 65430660.

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja
Tatjana Zahare

{gallery}../images/notikumi/201605/cerinubibl/{/gallery}

Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteikumus skolēnu sagatavošanai akadēmiskajām studijām augstskolā, jau daudzus gadus mūsu vidusskolēni izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev aktuālu tēmu. Mācību gada laikā iepazīties ar mūsdienu pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, tādējādi pilnveidojot savas prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem. Skolēni mācās mērķtiecīgi izmantot dažādas pētniecības metodes, apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus, kā arī pilnveido savu prasmi uzstāties, publiski runāt un aizstāvēt savu pētījumu.

Trešdien, 4.novembrī, mūsu skolā notika Daugavpils universitātes zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) koordinatoru un 13.vidusskolas zinātniski pētniecisko darbu vadītāju seminārs, lai labāk sagatavotos ZPD konkursiem un konferencēm.

Semināra viesis – Inese Zugicka, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļas zinātniskā konsultante, - sniedza ZPD vadītājiem daudz vērtīgu ieteikumu, kas jāņem vērā, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Semināra dalībnieki uzklausīja veiksmes stāstu par galvenajiem noteikumiem darbu rakstīšanā un noformēšanā: ar ko sākt ZPD; kā labāk sabalansēt ZPD teorētisko un praktisko daļu; kā pareizi noformēt izmantoto avotu un literatūras sarakstu; kā pareizi noformēt arhīva dokumentus; vai drīkst ar recenzentu satikties līdz darba aizstāvēšanai u.c. Inese stāstīja par ZPD struktūru, par prezentāciju DU konferencē. Viņa nosauca galvenās kļūdas prezentācijā: ļoti mazs vārdu krājums, zinātniskās valodas neesamība, definīciju nezināšana.

Mūsu skolā programmā ir noteikts, ka vidusskolēniem 3 gadu laikā ir jāizstrādā vismaz viens zinātniski pētnieciskais darbs. Uzsākot mācības 10.klasē, jauniešiem tiek izsniegta zinātniski pētniecisko darbu ieskaišu lapu un viņi veic ierakstus burtnīcā (skolotāja Vanda Petrova koordinē mācīšanu), kurā paskaidrots, kā jāraksta zinātniski pētnieciskie darbi, tā vērtēšanas kritēriji, un soli pa solim jāveic šajā burtnīcā norādītie uzdevumi, līdz 11.klasē darbam jābūt paveiktam. Februārī, projektu nedēļas laikā, žūrija izvērtē labākos darbus un izcilākos nosūta reģionālajam zinātniski pētniecisko darbu konkursam. Iepriekšējā mācību gadā Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konferencē apbalvoti mūsu skolas skolēni Valdis Mizers (“Arteriālā spiediena, asinsvadu stāvokļa un pulsa diennakts monitorings” - II pakāpe, skolotājs Jurijs Kostjukevičs un “Automātiskā skolas zvana pārvaldes ierīce” – III pakāpe, skolotājs Jurijs Visockis) , Antons Jevdokimovs un Boriss Manošins (“Cinka oksīda nanostieņu augšanas pētīšana” – III pakāpe, fizika, skolotājs Jurijs Kostjukevičs).

ZPD vadītāji Jurijs Kostjukevičs, Irina Čertkova un Oksana Barkovska dalījās ar savu pieredzi. Jurijs atklāja, ka laika plānošana un labs miegs ir panākumu atslēga, kas no izdegšanas pasargā kā skolēnus, tā skolotājus. Viņš uzsvēra, kā ZPD rakstīšana – ļoti grūts process, taču sadarbības rezultāts sniedz augļus gan skolēniem, gan skolotājam.

Semināra organizatore un vadītāja izglītības metodiķe Valentīna Titoka

{gallery}../images/notikumi/2015novzpd/{/gallery}

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4A
Daugavpils
LV-5417

No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Tālr. 65436237 (direktore)
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine