INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

7.klases skolēniem ģeogrāfijas stundu ietvaros bija uzdots praktiskais darbs modelēšanā.

Stundas sasniedzamais rezultāts: Veidoju reljefa formu

Šī mācību gada decembrī Adventes laika lasījumi tika veltīti latviešu dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas atmiņai un animatora Volta

4. oktobrī visa pasaule atzīmēja Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu. Sakarā ar šo notikumu pirmklasnieki kopā ar saviem klases

4.a un 4.c klases skolēni matemātikas stundās, apgūstot tēmu “Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?”, izveidoja virtuālos apsveikumus – ziedu kompozīcijas! Tā ir neliela pateicības daļa par

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecēties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Daugavpils

Lai cik auksta un ilga nebūtu ziema, neatkarīgi ne no kā iestājas pavasaris, cilvēkiem gribas uzsmaidīt saulei un rīkot krāšņus svētkus. Pirmajā