INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

teksts macitspeks

Daugavpils 13.vidusskola ir iesaistījusies izglītības projektā "Mācītspēks", piesaistot jaunu matemātikas skolotāju.

Par projektu
“Mācītspēks” ir motivētu un enerģisku skolotāju izglītības

Rudentiņš tiešām bagāts vīrs, jo 2020./2021.m.g. ģeogrāfijas kabinets ir ticis ne tikai pie jaunām mēbelēm, bet arī pie uzzīmētas pasaules fizioģeogrāfiskās kartes.
Pateicoties SIA Tikkurila pārstāvim

„Visu, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodās...” (Rainis)


Eiropas Valodu dienu svin jau kopš 2001. gada. Šīs dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka daudzus gadus sadarbojas ar Daugavpils 13. vidusskolas pedagogiem. 2018. gadā bibliotēkā tika rīkota virkne radošu pasākumu sākumskolas vecuma

 

 

Adventes laiks ir cerības un mīlestības laiks, kad dara labus darbus un dāvā prieku apkārtējiem. Pirmssvētku nedēļu laikā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Ceriņu bibliotēkā tika

 

 

Mūsdienās pasaule ir atvērta komunikācijai. Integrācija pasaules ekonomiskajā un izglītības telpā paver jaunus apvāršņus un iespējas. Pieaugusi sociālā nepieciešamība apgūt svešvalodas kā

 

 

2017.gada 24.novembrī plkst. 13.30 (reģistrācija no plkst. 13.00) aktu zālē notiks Daugavpils 13. vidusskolas 45 gadu jubilejai veltīta novadpētniecības konference.

 

Š.g. 26.septembrī Daugavpils 13.vidusskola rīko konferenci Latgales skolotājiem "ERASMUS+ projektā "Daugavpils 13. vidusskolas personāla mobilitāte" gūtā pieredze".

Tiek aicināti skolotāji un