INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

×

Kļūda

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but ../images/notikumi/2017_11_21_ukrainas_viesi/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

 

 

Mūsdienās pasaule ir atvērta komunikācijai. Integrācija pasaules ekonomiskajā un izglītības telpā paver jaunus apvāršņus un iespējas. Pieaugusi sociālā nepieciešamība apgūt svešvalodas kā starpkultūru komunikācijas līdzekli. Veiksmīgai saziņai ir nepieciešams apgūt ne tikai valodu, bet arī tās tautas kultūru. Pretējā gadījumā ir gandrīz neiespējami izmantot valodu kā saziņas līdzekli.

Tieši ar tādu mērķi: iepazīties ar Eiropas valsts – Latvijas tradīcijām un kultūru, tāpat arī ar bilingvālās mācīšanās pieredzi (t.sk. CLIL) – Daugavpils 13.vidusskolā 21.-23.novembrī tika organizēts trīs dienu seminārs izglītības darbiniekiem no tālās Ukrainas pilsētas Zaporožjes -,,Integrēta satura un valodu apguve”. Organizatore no viesu puses bija Tatjana Putija, Zaporožjes reģionālā pēcdiploma pedagoģiskās izglītības institūta filozofijas, sociālo un humanitāro zinātņu katedras vadītāja, pedagoģijas zinātņu kandidāte, docente. Delegācijas sastāvā bija  arī skolu direktori, angļu un krievu valodas pasniedzēji, pēcdiploma pedagoģiskās izglītības institūta darbinieki.
Trīs dienu programma ļāva viesiem iepazīties ar dažādām integrētās apmācības šķautnēm pilsētā un skolā.

IP metodiķe bilingvālās izglītības jautājumos Silvija Mickeviča pastāstīja viesiem par ilggadējo bilingvālās izglītības pieredzi Daugavpilī. T. Putija atzīmēja S. Mickevičas prezentēto valodas apmācības modeļu un starptautiskās divvalodu apmācības pieredzes adaptācijas perspektīvu. Patiesu pateicību un īpašu praktisku interesi viesos izraisīja priekšmetu modeļu mācību plānu varianti, kurus piedāvāja metodiķe.

Viesu delegācijas locekle O. Beregovaja novērtēja praktisko nozīmi, ko sniedza pedagogu piedalīšanās IP CLIL metodiķes Ilonas Ustinovas meistarklasē. L. Belika uzsvēra, ka delegācija guva jaunu perspektīvu pieredzi, apmeklējot dabaszinību stundu 5.b klasē (skolotājas T. Timošenko un J. Maskaļova).

Viesi (O. Kovaļenko) nosauca skolu par labsirdības un sadarbības teritoriju, pievērsa uzmanību 2.a klases augstajam valodas apguves līmenim un skolotājas A. Kokinas talantam, kura spēja īsā laikā izveidot savas klases kolektīvā psiholoģiskā komforta, atklātības, aizsargātības un savstarpējas uzticēšanās atmosfēru. Kompetenču pieeja matemātikas stundā ļāva skolēniem demonstrēt ne tikai labas bilingvālās prasmes, bet arī ģeogrāfijas, mūzikas un Latvijas vēstures zināšanas.

Īpašu interesi viesos izraisīja 13.vidusskolas pieredze, piedaloties dažādos starptautiskos projektos, t.sk. Erasmus+.

Viesiem tika novadīta iepazīšanās ekskursija pa Daugavpils Universitātes jauno korpusu (milzīga pateicība par organizēšanu Zaigai Lācei). Ekskursijas vadītājs, DU Koleopteroloģisko pētījumu centra laborants Ainārs Pankjāns, laipni aicināja ielūkoties inovatīvajās DU laboratorijās. Viesi iepazinās ar DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa telpām, kur izvietotas ķīmijas, fizikas, kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas, molekulārās bioloģijas, ģenētikas un citas mācību laboratorijas. Īpaši iepatikās telpa ar lielajiem akvārijiem, kur varēja aplūkot dažāda lieluma zivis.

13.vidusskolas absolvente Irina Samukova ar īpašu aizkustinājumu un lepnību pievērsa uzmanību tam, ka mūsdienīgais skolas veidols savijas ar saudzīgu tradīciju glabāšanu, no kurām viena – skolas mūzikas novirziens un muzikālo kolektīvu piedalīšanās valsts mēroga un starptautiskos konkursos. Koncerts, kuru sagatavoja pedagogi un audzēkņi, apbūra viesus ar augsto profesionālo līmeni.

Pēc viesu domām, brīnišķīgs kultūras un izglītojošā semināra noslēgums bija tiešais dialogs skolas muzejā ar 13.vidusskolas direktori Andželu Skuteli, kura pirms daudziem gadiem izveidoja muzeju ar piemiņas eksponātiem, kuri glabā ne tikai vēsturi, bet arī muzeja veidotājas dvēseles siltumu. Ekspresdiskusija ļāva izglītības menedžeriem dalīties pieredzē administrēšanas jautājumos.

Valentīna Titoka, 13.vidusskolas izglītības metodiķe

 

{gallery}../images/notikumi/2017_11_21_ukrainas_viesi/{/gallery}