INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka daudzus gadus sadarbojas ar Daugavpils 13. vidusskolas pedagogiem. 2018. gadā bibliotēkā tika rīkota virkne radošu pasākumu sākumskolas vecuma bērniem.

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas ietvaros LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā tika organizētā patriotiskā stunda “Mūsu veltījums Latvijai”. Pirmo klašu skolēni tika iepazīstināti ar mūsu valsts simboliem un tradīcijām, kā arī tika pētīta informācija par Latvijas dabu un lietām, kas padara Latviju slavenu.

Daugavpils 13. vidusskolas vasaras nometnes bērni piedalījās lasītveicināšanas programmā “Skaistā vasara bibliotēkā”.  Izzinošā pasākumā “Dinozauri. Kas īsti viņi bija?” tika meklētas atbildes uz jautājumiem par noslēpumaino dinozauru pasauli. Lasīšanas stundā “Literārais pikniks” bērni inscenēja grāmatu fragmentus un spēlēja mēmo šovu. Bibliotekārās stundas “Uzzīmē man pasaku” dalībniekiem tika piedāvāta iespēja ar kamišibai teātra palīdzību veidot stāstījumus un minēt grāmatu varoņus.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā skolēni tika uzaicināti uz bibliotekāro stundu “Adventes laika mirdzums”. Literārajos lasījumos sākumskolas bērniem tika lasīti priekšā Ziemassvētku stāsti, kas mudināja aizdomāties par līdzjūtību, draudzību un labestību. Skolēni izrotāja Ziemassvētku novēlējumu eglīti un noklausījās dziesmu “Klusa nakts, svēta nakts” vācu valodā, kura pirms 200 gadiem pirmo reizi tika izpildīta Austrijā.

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas kolektīvs sirsnīgi pateicas Daugavpils 13. vidusskolas direktorei Andželai Skutelei, logopēdei Olgai Viktorovskai, skolotājām – Ludmilai Meļņikovai, Jekaterinai Lapai un Andželai Zandersonei par veiksmīgu sadarbību un atbalstu!


LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja
Tatjana Zahare