„Visu, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodās...” (Rainis)


Eiropas Valodu dienu svin jau kopš 2001. gada. Šīs dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties valodu mācīšanās nepieciešamību. Daugavpils pilsētā katru rudeni skolēni tiek aicināti iesaistīties pasākumos, kuros skan dažādas valodas.

Arī mūsu skolas skolēni, skolotāju atbalstīti, šogad aktīvi iesaistījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes piedāvātajos pasākumos, kas bija veltīti Valodu dienai.

1.-4.kl. skolēni varēja piedalīties zīmējumu/plakātu konkursā par tēmu „Kāpēc jāmācās dažādas valodas?“. Šai konkursā pateicību ieguva Anna Artamonova (3.a kl., skolotāja – Ludmila Meļņikova), Sofija Šilova (3.a kl., skolotāja – Ludmila Meļņika), Svetlana Oļipova (4.b kl., skolotāja – Inna Lukjanska) un Jegors Ozerskis (4.b kl., skolotāja – Valentīna Titoka).

Valodu viktorīnu konkursā 5.-7.klašu skolēniem par tēmu  „Interesanti fakti par valodām” atzinības rakstu ieguva Sabrina Sinkeviča (5.a kl., skolotāja Viktorija Kundziņa-Ruža).

Savukārt 8.–9. klašu skolēni varēja piedalīties multilingvistiskajā olimpiādē. Šajā konkursā atzinības rakstu ieguva Darina Ļubarska (9.a kl.), kurai valodas priekšmetos lielu atbalstu sniedz krievu valodas skolotāja Irina Čertkova, angļu valodas skolotāja Olga Fjodorova un latviešu valodas skolotāja Irēna Ungure.

Sarežģītāks uzdevums bija vidusskolēniem, kuri varēja iejusties tulkotāju lomā. Skolēniem bija jātulko literāra darba fragments no kādas svešvalodas savā dzimtajā valodā. Šajā konkursā 3. vietu ieguva Darja Beļeviča (10. kl.), kurai zināšanas krievu valodā palīdz apgūt skolotāja Irina Čertkova, bet angļu valodā skolotāja Žanna Papenoka. Atzinības rakstu ieguva Anastasija Petkeviča (10.kl.), kurai zināšanas krievu valodā sniedz skolotāja Valentīna Titoka un angļu valodas skolotāja Jeļena Maskaļova. Sintija Garmole (11.kl.) arī ieguva atzinības rakstu, un viņas atbalstītājas valodu priekšmetos ir krievu valodas skolotāja Irina Čertkova un angļu valodas skolotāja Jeļena Maskaļova. 

Paldies skolēniem un skolotājām par aktīvu un rezultatīvu iesaistīšanos Valodu dienu pasākumos.

Valodu zināšanas visos laikos ir bijušas katra cilvēka bagātība, bet šodien zināt valodas ir pat  stilīgi!


Raksta autori: krievu valodas skolotāja Valentīna Titoka un latviešu valodas skolotāja Santa Lukaševiča