INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Rudentiņš tiešām bagāts vīrs, jo 2020./2021.m.g. ģeogrāfijas kabinets ir ticis ne tikai pie jaunām mēbelēm, bet arī pie uzzīmētas pasaules fizioģeogrāfiskās kartes.
Pateicoties SIA Tikkurila pārstāvim Ingum Verebam, kas atbalstīja šo projektu sagādājot visus nepieciešamos krāsu toņus un paldies vizuālās mākslas skolotājai Oksanai Barkovskai par realizēto izdeju uzzīmējot karti uz sienas.

 

Sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Dace Vereba