Šogad dzejas dienām ir jubileja – 55 gadi, jo pirmā Dzejas diena tika rīkota 1965. gada 11. septembrī. Tā ir tradīcija, kas rudeni Latvijā padara īpašu un pulcē ne tikai dzejniekus, bet arī dzejas mīļotājus. Ar dzeju var izteikt spēcīgas emocijas, tā spēj iedvesmot un ļauj citādāk paskatīties uz lietām. Dzejai piemīt savs šarms un spēks.

Cik raibs ir rudens lapu paklājs, tik dažādi un krāsaini dzejas stundas aizritēja mūsu skolā.

Nedēļas gaitā tika novadītas dzejas stundas 2.a,2.c,2.b klasēs (skolot. Gaļina Gallere, Natālija Poļakova). Skolēni deklamēja V.Plūdoņa dzejoli "Rudens", raksturoja dzejoļa noskaņu un stāstīja par savām izjūtām. 2.b klases skolēni iestudēja Māra Čaklā lugu “Atpūta ceļā”.

4.b, 4.c, 5.b, 5.c klases skolēni (skolot. Inga Rudāne) Dzejas dienu nedēļā iepazinās ar Raiņa dzīvi un dzeju. Mācījās deklamēt dzejoļus.

Savukārt 4.a klases skolēni (skolot. Andžela Skutele, Elita Saveļjeva) iepazinās ar Raiņa skolām. Viņi uzzināja, ka Daugavpils novadā ir Ēģipte, kas atrodas Medumu pagastā. Jānis Pliekšāns (Rainis) uzsāka savas skolas gaitas 8 – 9 gadu vecumā pansijā pie Vilkumiesta jeb Ēģiptes mācītāja O. Svensona. Savukārt laika posmā no 1875.gada augusta līdz 1879.gada decembra viņš mācījās Grīvas vācu skolā, tagad tā ir Daugavpils 6.vidusskola. Skolēni uzzināja, ka Rainis bija izglītības ministrs. Dienesta pienākumus veicot, viņš apbraukāja daudzas Latvijas skolas. Skolēni atkārtoja, kādus Raiņa bērnu dzejoļus viņi ir mācījušies.
Arī 8.klasēs (skolot. Ilga Laudere) norisinājās ikgadējā Dzejas dienu svinēšana. Par godu Jānim Rainim skolēni mācījās un skandināja viņa dzeju pēc pašu izvēles. Katram audzēknim arī bija iespēja iejusties šī pasākuma organizatora lomā un sagatavot svinīgu runu atklāšanas ceremonijai. Šis darbs parādīja, cik radoši un kreatīvi skolēni mācās 8.klasēs, jo darbos tika atklātas īstas emocijas, sajūtas, arī daudzas idejas bija neparastas un oriģinālās – pusaudži pārdomāja ne tikai darba noformējumu, bet arī runātāja tēlu, kas bija pārdomāts un atbilstošs saturam.

7.klašu skolēni (skolot. Vineta Upeniece) klasē rīkoja īstas Dzejas dienas, viņi sameklēja dzejoli, kurš tiem vislabāk patīk, un izteiksmīgi lasīja to saviem klasesbiedriem, kā arī diskutēja par to, ko katrs dzejnieks lasītājam vēlējies pateikt ar savām dzejas rindām.

Dzejas dienu nedēļā 8.a klases skolēni (skolot. Vineta Upeniece) iepazinās ar pasākumiem, kas norisinājās Daugavpilī. Viņi iedomājās, ka ir kāda pasākuma organizatori, un sagatavoja publisko runu šī pasākuma atklāšanā. Pēc tam veidoja radošo darbu ,,Es un Dzejas dienas”, kurā centās atklāt savas emocijas, attieksmi, pieredzi un zināšanas par šo jauko tradīciju Latvijā.
Dzejas dienu tradīcijas ietvaros 8.c klasē (skolot. Sergejs Sokolovs) notika dzejas stunda, kuras laikā skolēni sacentās dzejoļu daiļlasīšanas mākslā. Skolēni paši iepriekš izvēlējās tekstus, kuri viņiem likās tuvāki un saprotamāki. Bez daiļlasīšanas skolēniem bija jānodemonstrē arī kritiskās domāšanas iemaņas - katram dzejolim tika noformulēta tēma un galvenā ideja, par ko bija iespēja arī padiskutēt un izteikt atšķirīgus viedokļus.
9.klašu skolēni (skolot. Irēna Ungure) runāja par to, kāpēc notiek Dzejas dienas Latvijā un Daugavpilī. Skolēni rakstīja piecrindes par rudeni, kurš mūs iedvesmo. Klausījās dziesmas ar latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdiem, ilustrēja tās, fiksēja savas izjūtas, rakstīja atziņas.

Vidusskolēni (skolot. Santa Lukaševiča) literatūras stundā apvienoja radošo ar izzinošo – iepazinās ar Daugavpils pilsētas Dzejas dienu tradīcijām, atraktīvā veidā izstaigāja Raiņa dzīves takas. Skolēnus izbrīnīja tas, ka Rainis, būdams dzejnieks, aktīvi darbojās arī citās jomās – bijis politiķis, avīzes redaktors, pat gribējis iegūt Nobela prēmiju.
Dzejas dienas ir cilvēku mīlestības, pateicības apliecinājums dzejai un dzejniekiem.

Paldies latviešu valodas skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem iejusties dzejas valdzinošajā pasaulē!

Informāciju apkopoja latviešu valodas skolotāja Santa Lukaševiča