Skolotāju radošā grupa sveic skolas saimi Ziemassvētkos un Jaunajā gadā! Lai veselība un prieks Jūsu ģimenēs!