LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas kolektīva
Pateicības vēstule
Daugavpils 13. vidusskolas pedagogiem

“Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.” (Kārlis Skalbe)


Gadu no gada klusajā Adventes laikā mēs tiekamies sirsnīgajos Adventes lasījumu pasākumos. Šogad mums nācās pielāgoties situācijai un pieņemt izaicinājumus, lasījumi norisinājās neierastā veidā – attālināti, bet Adventes svētki joprojām sniedza prieku un lika uzplaukt labestībai un mīlestībai.

8. un 9. decembrī Adventes lasījumos piedalījās Daugavpils 13. vidusskolas 2.a un 2.b klases skolēni. Par lasījumu nosaukumu kļuva Zinaīdas Lazdas rindiņas “Vai tu dzirdi, vai tu mani? – Skan jau Ziemassvētku zvani…”. Pasākuma sākumā skolēniem tika piedāvāta virtuālā ekskursija pa Ceriņu bibliotēku, kuras laikā bērni apskatīja Ziemassvētku grāmatu izstādes, izrotātas egles un bibliotēkas telpu svētku rotājumus. Dalībniekiem tika stāstīts par Adventi, tās nozīmi un simboliem. Par lasāmo grāmatu šoreiz tika izvēlēta Mirdzas Timmas pasaka “Sidraba egle”. Bērni ar prezentācijas palīdzību redzēja grāmatas lappuses ar jaukām ilustrācijām un klausījās bērnu sektora bibliotekāri Eviju, kura aizkustinoši lasīja pasaku. Noslēgumā skolēni atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par Ceriņu bibliotēku, Adventi un izlasīto pasaku. Lasījumi noslēdzās ar skaistiem novēlējumiem un pateicības vārdiem.

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka pateicas Daugavpils 13. direktora vietniekam informātikas jautājumos Edgaram Gudam, sākumskolas skolotājai Aļonai Kokinai par attālinātu pasākumu “Adventes lasījumi 2020” īstenošanu, iekrāsojot 2020. gada nogali ar prieka, cerības un mīlestības krāsām. Paldies par operatīvo atgriezeniskās saites sniegšanu, uzmundrinājumu un atbalstu.

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka izsaka īpašu pateicību Daugavpils 13. vidusskolas logopēdei Olgai Viktorovskai par ilggadēju sadarbību, atsaucību un ieguldīto darbu, aktīvi piesaistot Daugavpils 13. vidusskolas skolēnus grāmatām, lasīšanai un bibliotēkai.

Mums visiem šobrīd pietrūkst tikšanās klātienē, kopā būšanas, tomēr būsim pacietīgi un iecietīgi, sniegsim viens otram atbalstu. Kopā mēs varam darīt lielas un labas lietas, un mums tas izdodas. Ceram, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga arī turpmāk.

Cieņā,
LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas kolektīvs.

2020. gada 16. decembrī.