INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Šī gada 12.februārī skolā notika akcija "Diena bez datora".

Paldies par dzirksteļojošo radošumu un enerģiju, kas arvien tiek ieguldīti!

Sagatavoja direktores vietniece audzināšanas jomā Irina Ņevedomska