Šī gada 12.februārī skolā notika akcija "Diena bez datora".

Paldies par dzirksteļojošo radošumu un enerģiju, kas arvien tiek ieguldīti!

Sagatavoja direktores vietniece audzināšanas jomā Irina Ņevedomska