Zaķim šodien botas kājās,
Iegriežas viņš visās mājās.
Dala pūpolus un olas,
Lai ir galvā labas domas.

Lieldienu apsveikumu autores 5. – 6. un 8. – 9.klašu meitenes. Paldies visām radošajām un čaklajām skolniecēm.

Saulainas visiem Lieldienas!

Sagatavoja mājturības skolotāja Dace Vereba