No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecēties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Daugavpils 13.vidusskolas saime, svinot Lieldienas, ievēroja senās tradīcijas. Šie senie svētki ir bagāti ar tradīcijām – olu krāsošanu un kaujām, ar šūpošanos un Lieldienu zaķa meklēšanu. Ar Lieldienām arī saistāmi daudzi ticējumi labākas veselības, ražas, miera sajūtas meklēšanai.

Cik krāšņi, jautri un radoši pagāja Saulgriežu svētki, skolēni atspoguļoja savos darbos.

Paldies čakliem klases audzinātājiem un visiem skolēniem, kas atsūtīja savus darbus!

Lai veselība un možs gars!

Gausi nāca, drīz aizgāja
Tā bagāta Liela diena:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Iet pār kalnu kūpēdama.