4. oktobrī visa pasaule atzīmēja Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu. Sakarā ar šo notikumu pirmklasnieki kopā ar saviem klases audzinātājiem un skolotāju logopēdi ar prieku piedalījās runas attīstības pasākumu ciklā ”Mūsu mīluļi”. Skolēni uzzināja, ka pirmo reizi Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu sāka atzīmēt 1931. gada Florencē, kad grupa ekologu vērsa uzmanību uz izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību.

Pašlaik Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā tiek runāts par jebkuras sugas un veida dzīvnieku problēmsituācijām. Visvairāk cietsirdībai ir pakļauti tie dzīvnieki, kas tieši atkarīgi no cilvēka, tādēļ pēdējo gadu laikā šī diena ir pārvērtusies par mājdzīvnieku aizsardzības dienu.

Runas attīstības pasākumu ietvaros oktobrī 1.b klases skolēni pavingroja savas rociņas un izgatavoja spožus kaķīšus. Katrs kaķis bija neatkārtojams un ar savu īpašu raksturu. Nodarbības laikā bērni uzzināja, ka kaķi mēs varām nosaukt citādāk - mincis vai runcis.

1.d klases audzēkņi uzzīmēja kaķīšus un vingrināja savas matemātikas spējas, saskaitot kaķēnus grozā. Bērni uzzināja, ka kaķīšus var nosaukt arī par mincīšiem, bet kaķa mammu sauc kaķene un nostiprināja dzīvnieku ķermeņa daļas nosaukumus.

1.a klases skolēni uzzināja daudz interesantu faktu par mājas dzīvniekiem un uzrakstīja vēstules kaķiem, iemetot tos burvju pastkastē.

Savukārt, 1.c klases izglītojamie izveidoja dažādus mājas mīluļus no plastilīna un izrunāja precīzi mājas dzīvnieku un viņu mazuļu nosaukumus. Visi skolēni kopā ar logopēdi atcerējās, kādās grāmatās ir sastopami varoņi-kaķi, daži bērni ieinteresējās par lasīšanu un jau gatavojās apmeklēt skolas bibliotēku.

Izsaku lielu pateicību par radošu sadarbību visiem pirmklasniekiem, viņu skolotājiem Alīnai Nikolajevai, Tatjanai Hodunovai, Ingai Sivickai, Ingai Rudānei. Īpašs sveiciens, protams, pirmklasnieku vecākiem, kuri atsūtīja man savu mājas mīluļu foto un parunājās ar bērniem par dzīvnieku aizsardzību.

Aicinu ikvienu atbalstīt Daugavpils dzīvnieku patversmi. Dzīvnieku patversmes iemītnieki būs priecīgi par ziedoto barību, vecām segām, avīzēm un daudzām citām vajadzīgām lietam. Dzīvnieku aizsardzības preambula nosaka: ’’Cilvēces ētiskas pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība”. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Pateiksimies dzīvniekiem par viņu esību un spēju bagātināt mūsu dzīvi.

Informāciju sagatavoja skolotāja logopēde Olga Viktorovska