INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

7.klases skolēniem ģeogrāfijas stundu ietvaros bija uzdots praktiskais darbs modelēšanā.

Stundas sasniedzamais rezultāts: Veidoju reljefa formu, skaidroju reljefa uzbūvi, sastāvdaļas.

Uzdevums: izveidot vienu no Latvijas reljefa vidējformām morēnas paugura, platopaugura, kēma, subglaciālās iegultnes, drumlina, osa vai kāpas 3D modeli ievērojot reljefa formu dabā.

Sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Dace Vereba