INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka daudzus gadus sadarbojas ar Daugavpils 13. vidusskolas pedagogiem. 2018. gadā bibliotēkā tika rīkota virkne radošu pasākumu sākumskolas vecuma

 

 

Adventes laiks ir cerības un mīlestības laiks, kad dara labus darbus un dāvā prieku apkārtējiem. Pirmssvētku nedēļu laikā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Ceriņu bibliotēkā tika

 

 

Mūsdienās pasaule ir atvērta komunikācijai. Integrācija pasaules ekonomiskajā un izglītības telpā paver jaunus apvāršņus un iespējas. Pieaugusi sociālā nepieciešamība apgūt svešvalodas kā

 

 

2017.gada 24.novembrī plkst. 13.30 (reģistrācija no plkst. 13.00) aktu zālē notiks Daugavpils 13. vidusskolas 45 gadu jubilejai veltīta novadpētniecības konference.

 

Š.g. 26.septembrī Daugavpils 13.vidusskola rīko konferenci Latgales skolotājiem "ERASMUS+ projektā "Daugavpils 13. vidusskolas personāla mobilitāte" gūtā pieredze".

Tiek aicināti skolotāji un

 

Š.g. 22. septembrī Eiropas valodu dienu 2016 Daugavpilī "Kopā valodu daudzveidībā" ietvaros metodisko izstrādņu konkursā krievu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Titoka un 7.a klases

Viens no svarīgākajiem LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas darba uzdevumiem ir veiksmīga sadarbība ar pilsētas skolām. Daugavpils 13. vidusskola ir mūsu ilggadējs sadarbības partneris, kura atbalsts mums