Rudenīgi ceļi ... Pa šiem ceļiem atvasara mūs ieved Raiņa dienās. Septembris ir Dzejas dienu mēnesis. Šajā laikā par dzeju tiek runāts ar īpašu mīlestību.

Dzejas dienas ienāca arī mūsu skolā, kad uz neparasto dzejas stundu aicināja dzejnieki Faīna Osina un Staņislavs Volodjko. Dzejnieki aicināja ieklausīties savā dzejā, iesaistot klausītājus sarunā par dzeju, dzejoļu tapšanu un to nozīmi dzejnieku ikdienā.

Izglītības metodiķe Valentīna Titoka