Sniegotais februāris nav tikai otrais gada mēnesis, bet arī skolas absolventu svētku mēnesis. Tas nav ierakstīts nevienā kalendārā, bet daudziem tūkstošiem absolventu tie ir sirdī ierakstīti svētki!

Sūtām Jums sirsnīgus, mīļus, bet attālinātus sveicienus, jo valstī noteikto ierobežojumu dēļ arī šogad tikšanās nenotiks!

Laiks iet, bet skola tomēr vienmēr paliek jauna. Pats galvenais skolā – tās gars, kuru veido skolotāju un darbinieku kolektīvs, skolēni,viņu vecāki un protams, absloventi! Skolas bagātība ir absolventi. Mēs Jūs atceramies, mīlam un ceram uz tikšanos nākamgad! Novēlam Jums ticību labajam, veiksmi un ļoti stipru piederības sajūtu savai ģimenei, dzimtajai vietai, pilsētai un arī Daugavpils 13. vidusskolai, kas glabā īpašas atmiņas par daudzām paaudzēm…

Skolas kolektīva vārdā direktore Andžela Skutele

2020.gada Absolventu veltījums skolai