INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

„Cilvēku domas kā vindas smeļ dzejas akā…”
O. Vācietis

Reizē ar septembra zeltītajiem saules stariem un bagāto ābolu ražu kā katru gadu mūsu skolā ienāk Dzejas dienas. Kas interesants bija šajā dienā? Mūsu skolā pie jaunākajiem lasītājiem ciemojās bērnu dzejniece Tamāra Trutjko, grāmatas “Zooloģiskais dārzs ” un “Lauku saimniecība” autore. Ļoti interesantas grāmatas: pirmā - krāsojamo grāmata, otrā - enciklopēdija bērniem.

Dzejniece ne tikai lasīja bērniem savu dzeju un piedāvāja minēšanai mīklas, bet viņa organizēja konkursu "Uzmini!". Sākumskolas un pamatskolas skolēni deklamēja savas dzejoļus. Mūsu jaunie dzejnieki ir Valērija Jušina (3.a), Jūlija Kulturoviča (3.b), Jekaterina Sļadze, Diāna Nikolenko, Polina Sviderska, Artjoms Visockis, Maksims Ivanovs (4.b), Marija Trofimoviča, Grigorijs Poltarjonoks, Kristīna Pirogova, Krsitina Kostigova (4.a), Viktorija Markoviča (4.c), Diāna Kostigova (8.a), Anastasija Kapustina (9.b). Ļoti izteiksmīgi skanēja dzejoļi mūsu skolas absolventu Svetlanas Kurošas 9.a klases skolnieces Valērijas Fomincevas izpildījumā.

Par Dzejas dienu īpašo nozīmi mūsu skolā liecināja skaitliski lielais dzejas cienītāju  pulks - vairāk nekā 300 dalībnieku, tai skaitā arī skolotāji (A. Habadajeva, A.Kokina, S.Narisa), iesaistījās kādā no aktivitātēm, apliecinot dzejas pieejamību ikvienam, kas dzejā rod iedvesmu, jaunus atklājumus, izpausmes veidus un satikšanās iespēju. Saulainā rudens diena, dzejiskā noskaņa dalībniekos raisīja pozitīvas izjūtas un solīja atkalsatikšanos nākamā gada Dzejas dienā.

Paldies  4.a, 4.b, 5.a klases audzinātājiem par sadarbību, rosinot skolēnus iesaistīties Dzejas dienu pasākumā!

Paldies ikvienam, kas ar savu līdzdalību iekrāsoja Dzejas dienu 13. vidusskolā!

Valentīna Titoka,
13.vidusskolas izglītības metodiķe