No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu

izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

 20.aprīlī notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā. Konferences atklāšanā Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un sešu augstskolu rektori parakstīja memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības veicināšanā. Šogad uzaicinājumu piedalīties Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posmā – valsts konferencē – saņēma 1203 audzēkņi. Viņi  Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē prezentēja pavisam 978 pētnieciskos darbus 23 zinātņu sekcijās. Populārākās no tām ir veselība (69 darbi), bioloģija (45 darbi), fizika (48 darbi) un inženierzinātnes (47 darbi). Skolēnam ieguvumu no ZPD izstrādes ir daudz - viņš apgūst prasmi zinātniski pētīt, strādāt ar informāciju, secināt, prezentēt rezultātus, un tas ir kā studiju darba izmēģinājums. Tāpat ZPD skolēnam nereti palīdz saprast, kas viņu interesē un ar ko saistīt savu nākotni. Dalība ZPD konferencēs ir pašapliecināšanās, sacensības azarts, un iesaistītās augstskolas labākajiem mēdz piešķirt bonusus studiju sākšanai.

Ar prieku varam paziņot, ka mūsu skolas skolēni arī prezentēja savus darbus valsts mērogā un saņēma augstus apbalvojumus:

  • Māris Kursītis, 11.kl. un Diāna Lavrinoviča, 12.kl. “Melnā ledus noteicējs” (darba vadītāji Jurijs Kostjukevičs un Valdis Mizers) – II pakāpe;
  • Sofja Isajeva un Nadežda Orlovska, 10.kl. “Nanoporainu ZnO mikrosfēru iegūšana un to, kā zāļu preparātu piegādātāju medicīnā, izmantošana” (darba vadītājs Jurijs Kostjukevičs) – I pakāpe.

{gallery}../images/notikumi/2018_04_20_zpd_riga/diplomi/{/gallery}

Skolēni nopietni pārdomājuši prezentācijas, mācēja loģiski un precīzi atklāt savu pētījumu būtību. Jaunieši atzina, ka ir gandarīti par šo dienu un savu sniegumu konferencē.

Apsveicam uzvarētājus un viņu vadītājus Jurija Kostjukeviča un Valdi Mizera!

Visiem dalībniekiem, protams, šis starts valsts līmenī sniedza lielisku pieredzi turpmākajā pētniecības darbībā un citur.

Informāciju sagatavoja Valentīna Titoka

{gallery}../images/notikumi/2018_04_20_zpd_riga/galerija/{/gallery}

2018. gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

No 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam iesniegti 244 Latgales reģiona skolēnu 189 zinātniskās pētniecības darbi šādās zinātņu nozarēs.

Šajā konferencē, fizikas un socioloģijas sekcijas  darbā, piedalījās arī mūsu skolas skolēni Sofija Isajeva, Nadežda Orlovska (10.kl.), Diana Stepanova, Igors Denisovs, Māris Kursitis, Olga Pankova, Jūlija Šeļepeņa (11.kl.), Diāna Lavrinoviča (12.kl.).

 

Dažreiz tas nāk par labu – pārtraukt ikdienišķo mācīšanās procesu un citādi paskatīties uz apkārtējo pasauli.

12. klases skolēni 22. septembrī apmeklēja Daugavpils Universitāti.

No sākuma bija tikšanās ar Rusistikas un slāvistikas katedras vadītāju Dr. philol. Annu Stankeviči un Dr. philol. Anatoliju Kuzņecovu. Skolēni klausījās Anatolija Kuzņecova lekciju par alfabēta izcelšanos, kopā mēģināja atklāt burtu nosaukumu noslēpumu un pamatot to ārējās metamorfozes caur gadsimtu maiņu. Anna Stankeviča laipni uzaicināja skolēnus uz Humanitāro akadēmiju jauniešiem.

Neviltotu interesi izraisīja skolēnu tikšanās ar ārzemju studentiem, kuriem tajā brīdī notika  krievu valodas nodarbības ar Dr. philol. Gaļinu Pitkeviču Daugavpils Universitātes Krievu valodas un kultūras centrā. Skolēni bija izbrīnīti par to, ka amerikāņu un arābu studenti ir dzirdējuši un lasījuši Puškina, Dostojevska, Tolstoja daiļdarbus, un ka četru mācību  gadu laikā diezgan labi ir apguvuši un saprot ne tikai krievu valodu, bet arī iepazinuši jauniešu slengu (kas arī tika  nodemonstrēts).

Jaunieši atstāja universitāti ar domu, ka pasaulē pastāv daudz nesaprotamu un neizskaidrojamu lietu. Tagad viņos parādījusies vēlme izprast zinātnes atklājumus, kas veido mūsdienu pasaules uztveri, apgūt valodas, tāpēc pēc gada 12.klašu izglītojamie vēlas atgriezties Daugavpils Universitātē jau studentu lomā un iegrimt pasaules izzināšanas procesos.

Tajā pašā dienā savus noslēpumus atklāja arī jaunā universitātes ēka.  Skolēni redzēja,  kā zinātnes atklājumi palīdz saglabāt Latgales rezervuārus un cik brīnišķīgas iespējas  sniedz moderni aprīkotās laboratorijas!

Dažreiz tas nāk par labu – atstāt  skolas ierastos kabinetus un  atvērt citu auditoriju durvis, ieskatīties savādākā pasaulē... Ir  par ko aizdomāties... Ir ko izvēlēties...

Izglītības metodiķe
Valentīna Titoka

{gallery}../images/notikumi/201609du12kl/{/gallery}

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4A
Daugavpils
LV-5417

No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Tālr. 65436237 (direktore)
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine