2017. gada 17. martā Daugavpils Universitātē pulcējās vairāk nekā 220 Latgales reģiona vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu labāko zinātniski pētniecisko darbu autori, lai prezentētu savus pētījumus.

Konferenci atklāja Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektore, profesore Inese Kokina, sveicot visus Daugavpils Universitātē. I. Kokina apsveica skolēnus un skolotājus zinātnes svētkos, kā arī pateicās visiem par ieguldīto darbu un veiktajiem pētījumiem, novēlēja skolēniem prezentēt savu veikumu droši un pārliecinoši.

Konferences dalībniekus zinātnes svētkos sveica Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis, novēlot skolēniem būt pārliecinātiem par sevi un veiktajiem pētījumiem, neuztraukties, kā arī turpmāk veikt jaunus atklājumus un būt mērķtiecīgiem, īstenot savas vēlmes un sapņus.

Konferences atklāšanas pasākumā dalībniekus sveica Valsts satura izglītības centra vecākā referente, Latvijas izglītojamo zinātniskās konferences koordinatore Mudīte Kalniņa. Savā uzrunā M. Kalniņa izteica prieku par lielo dalībnieku skaitu, pateicās skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, informēja par iespējām piedalīties dažādās zinātniskās aktivitātēs, kā arī mudināja sasniegt jaunus un aizvien augstākus mērķus. M. Kalniņa ikvienam konferences dalībniekam novēlēja veiksmi, drosmi un pārliecību, prezentējot sava pētījuma rezultātus konferencē.

Konferences dalībniekus uzrunāja arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka. I. Sprindžuka novēlēja zinātniski pētniecisko darbu autoriem būt drošiem, pārliecinātiem, uzrādīt augstus zinātniskos rezultātus ne tikai Latgales mēroga konferencē, bet arī Latvijas un pasaules līmeņa zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

Atklāšanas pasākuma noslēgumā konferences organizētāji pateicās skolām un skolotājiem par skolēnu atbalstu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā un rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis pasniedza Pateicības rakstus. Pēc pasākuma atklāšanas darbs turpinājās 23 sekcijās, kurās skolēni ar pārliecību un entuziasmu aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus un atbildēja uz ekspertu komisijas jautājumiem.

Arī šogad no mūsu skolas tika prezentēti 6 zinātniski pētnieciskie darbi. Konkursa rezultāti:

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe Valentīna Titoka

{gallery}../images/notikumi/201703zpd/diplomi{/gallery}

 

Diāna Lavrinoviča, 11.klase

 

Ksenija Safronova, 12.klase

 

Renata Barzdo, 11.klase

 

Alina un Diana Gabdrahmanovas, Elīna Lipska, 11.klase

 

No kreisās: Valdis Mizers (vadītājs), Romualds Petrovs un Diāna Lavrinoviča, 11.klase