20.aprīlī notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā. Konferences atklāšanā Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un sešu augstskolu rektori parakstīja memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības veicināšanā. Šogad uzaicinājumu piedalīties Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posmā – valsts konferencē – saņēma 1203 audzēkņi. Viņi  Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē prezentēja pavisam 978 pētnieciskos darbus 23 zinātņu sekcijās. Populārākās no tām ir veselība (69 darbi), bioloģija (45 darbi), fizika (48 darbi) un inženierzinātnes (47 darbi). Skolēnam ieguvumu no ZPD izstrādes ir daudz - viņš apgūst prasmi zinātniski pētīt, strādāt ar informāciju, secināt, prezentēt rezultātus, un tas ir kā studiju darba izmēģinājums. Tāpat ZPD skolēnam nereti palīdz saprast, kas viņu interesē un ar ko saistīt savu nākotni. Dalība ZPD konferencēs ir pašapliecināšanās, sacensības azarts, un iesaistītās augstskolas labākajiem mēdz piešķirt bonusus studiju sākšanai.

Ar prieku varam paziņot, ka mūsu skolas skolēni arī prezentēja savus darbus valsts mērogā un saņēma augstus apbalvojumus:

{gallery}../images/notikumi/2018_04_20_zpd_riga/diplomi/{/gallery}

Skolēni nopietni pārdomājuši prezentācijas, mācēja loģiski un precīzi atklāt savu pētījumu būtību. Jaunieši atzina, ka ir gandarīti par šo dienu un savu sniegumu konferencē.

Apsveicam uzvarētājus un viņu vadītājus Jurija Kostjukeviča un Valdi Mizera!

Visiem dalībniekiem, protams, šis starts valsts līmenī sniedza lielisku pieredzi turpmākajā pētniecības darbībā un citur.

Informāciju sagatavoja Valentīna Titoka

{gallery}../images/notikumi/2018_04_20_zpd_riga/galerija/{/gallery}