INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamie un pedagogi iesaistījās projektā "Skaistais daudzveidībā" Latgales NVO projektu programmas 2018 ietvaros.

Projekta mērķis ir, veicinot sadarbību starp Daugavpils vispārizglītojošo skolu jauniešiem un Daugavpils nacionālajām kultūras biedrībām, padziļināt jauniešu izpratni par kultūras daudzveidību, kā arī veicināt cieņpilnu attieksmi pret dažādu kultūru mantojumu.

Projekta pārstāvis skolā rīkoja meistarklasi, kurā izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji iepazinās ar lietuviešu kultūrai raksturīgām īpatnībām - svētku svinēšanas tradīcijām, ēdieniem, tautas mūziku un dziesmām, deju elementiem. Apgūtā rotaļdeja tika nodejota Vienības laukumā Ziemassvētku eglītes iedegšanas ceremonijā.