No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu

izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamie un pedagogi iesaistījās projektā "Skaistais daudzveidībā" Latgales NVO projektu programmas 2018 ietvaros.

Projekta mērķis ir, veicinot sadarbību starp Daugavpils vispārizglītojošo skolu jauniešiem un Daugavpils nacionālajām kultūras biedrībām, padziļināt jauniešu izpratni par kultūras daudzveidību, kā arī veicināt cieņpilnu attieksmi pret dažādu kultūru mantojumu.

Projekta pārstāvis skolā rīkoja meistarklasi, kurā izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji iepazinās ar lietuviešu kultūrai raksturīgām īpatnībām - svētku svinēšanas tradīcijām, ēdieniem, tautas mūziku un dziesmām, deju elementiem. Apgūtā rotaļdeja tika nodejota Vienības laukumā Ziemassvētku eglītes iedegšanas ceremonijā.

Saziņai

Daugavpils 13. vidusskola

Valkas ielā 4A
Daugavpils
LV-5417

No 04.11.2019. sakarā ar remontdarbiem skolas ēkā saziņai ar 13.vidusskolu izmantot tālruni 28376584 (sekretāre/ ēkas un teritorijas uzraugs)

Tālr. 65436237 (direktore)
Fakss 65436237

E-pasts: d13vsk@gmail.com

Joomla templates by JoomlaShine