INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Debašu māksla pazīstama jau kopš senās Grieķijas laikiem, kur aizsākās publiskās runas ideja, liekot pamatus demokrātijas principiem – brīva viedokļa paušanai, vienlīdzībai, kopīgai problēmjautājumu risināšanai. Debašu  mērķis ir attīstīt skolēniem kritiskās domāšanas, argumentu veidošanas un publiskās runas prasmes un dot iespēju iedziļināties sabiedrībā aktuālos ekonomiskajos, sociālajos un politiskajos jautājumos. 

31.oktobrī, liels pulks Latgales reģiona debatētāju no Līvāniem, Rudzātiem, Rēzeknes, Krāslavas un Daugavpils vairākām skolām, tikās, lai uzzinātu, vai jaunieši prot kritiski izvērtēt influenceru piedāvāto dzīves stilu  Vai influenceri ir pozitīvs piemērs jauniešiem, kam līdzināties un sekot? Vai informācija, ko sniedz influenceri, nav pretrunā ar valsts drošību un ir patiesa? Šie un vēl daudzi citi argumenti un jautājumi, kurus debatētāji risināja un meklēja atbildes šajā turnīrā.

Arī mūsu skolas komanda: 11.klases skolnieces Anastasija Andrejeva, Anastasija Karņilova un Sintija Garmole piedalījās šajās debatēs un ieguva 3.vietu! Apsveicam meitenes un viņu debašu treneri: skolotāju Irēnu Unguri!