INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Laikā, kad īsās ziemas dienas kļūst garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Arī mūsu skolā svētki tika svinēti 25.februārī!

Meteņos tradicionāli bija budēļu cienīga sagaidīšana un kopīga dziedāšana, dejošana – simboliskā ziemas pavadīšana. Tā, 9.klašu skolēnu radošā grupa gatavoja maskas (kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Oksanu Barkovsku) un pasākuma gaitā aicināja mazāko klašu skolēnus piedalīties dažādās aktivitātēs, iezīmējot pavasara tuvošanos. Ķekatniekus pavadīja skolas ansamblis (skolotāja Jūlija Rosovska), kas dziedāja tautasdziesmas ar mistisko “Kaladū” piedziedājumā, veidojot neatkārtojamo saliedēšanas un vienotības sajūtu.

Pēc senās bluķa vilkšanas tradīcijas, kad katrs ciemata iedzīvotājs mēdza pieskarties bluķim, lai atstātu visu ļauno pagājušajā gadā, arī mūsu skolas saimei bija iespēja savas nelaimes sarakstīt uz lapiņām un iemest tās bluķi, lai pasākuma beigās viss sliktais būtu sadedzināts.

Lai Saulīte sāk savu ceļu uz pavasara pusi! Novēlām siltu, skaistu un saulainu pavasari!

Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās šajā pasākumā!