INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Šogad 30.10.2018. 8.klases projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros brauca ekskursijā uz Cesvaini un krāšņo Cesvaines pili.

Viena no skaistākajām Latvijas pilīm (eklektisma stils), ko pils saimnieks Ādolfs fon Vulfs esot uzdāvinājis savai sievai. Pēc arhitekta H. Grīzebaha projekta amatnieki to uzcēla laikā no 1893. - 1896.g. Pie pils Sūlas upītes krastos plešas Cesvaines parks, kur atrodas ar mežu apaugušais Cesvaines pilskalns ar pils īpašnieka Ādolfa fon Vulfa kapu. Cesvaines pils ir valsts mēroga arhitektūras piemineklis un kopš 1997.gada iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā.

Cesvainē skolēniem bija noorganizēta orientēšanās pa Cesvaines pilsētu un pils apkārtni. Skolēni sadalījās nelielās grupiņās, kuras saņēma īpašu nosaukumu un darba lapu, kur bija fotogrāfijas ar ievērojamākajām Cesvaines vietām un objektiem, kurus vajadzēja nofotografēt savā telefonā. Gala rezultātā pēc atrastajiem objektiem tika noskaidrotas pirmās trīs uzvarētāju komandas. Katram skolēnam bija iespēja izveidot savu pastkarti ar Cesvaines ievērojamākajiem objektiem zīmogu formātā.
Tā kā pilī noritēja restaurācijas darbi mums bija iespēja apmeklēt tikai pils pagrabstāvu, kur notika neliela ekskursija ar stāstījumu. Pagraba akustiskajā telpā skolēniem tika piedāvāts nodziedāt kādu dziesmu, lai novērtētu akustiku. 8.klases izvēlējās nodziedāt skolas himnu, skanēja ļoti labi.

Atpakaļceļā mēs iegriezāmies Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, kas dibināts 1944.g. Muzejā vāc, glabā un eksponē materiālus par Madonas pilsētas un novada vēsturi, kultūru un mākslu. Radošajā darbnīcā skolēni praktiski iepazinās ar monotipijas tehniku, veidojot savu darbu un apmeklēja divas ekspozīcijas.

Neskatoties uz slapjajiem laikapstākļiem, ekskursija bija interesanta un aizraujoša, jo savos izvērtējumos skolēni rakstīja, ka vēlreiz gribētu aizbraukt uz Cesvaini un tās skaisto pili.

Ģeogrāfijas stundā astotās klases veidoja radošo darbu “Mans ceļojums uz Cesvaini/Cesvaines pili”, kur rakstīja informāciju par Cesvaini vai Cesvaines pili un savus spilgtākos iespaidus no ekskursijas. Darbu izstādi var apskatīties 25.kabinetā.

 

Sagatavoja klases audzinātāja Dace Vereba