2019.gada 29.maijā 5.a klases skolēni apmeklēja Daugavpils ZINOO centru „Latvijas skolas soma” (LSS) projekta ietvaros.

Bija novadīta interesanta un izglītojoša arhitektūras nodarbība. Nodarbības laikā skolēni, paši aktīvi līdzdarbojoties, mēģināja uzbūvēt visaugstāko un izturīgāko māju. Noskaidroja kādas zināšanas nepieciešamas arhitektam, pētīja kāpēc dažas celtnes ir kultūrvēstures pieminekļi, bet citas nav.

Sagatavoja klases audzinātāja Jeļena Maskaļova