INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Š.g. 12.-13. septembrī skolas pašpārvalde rīkoja mācību stundas sākumskolai, kurās iepazīstināja skolēnus ar APU programmu.

Parlamentārieši pastāstīja par to, kas ir APU programma, pārbaudīja, cik labi skolēni zina labas uzvedības noteikumus, kā arī pastāstīja, kā pareizi uzvesties dažādos gadījumos.

Pirmklasnieki uzmanīgi klausījās pašpārvaldes locekļus, aktīvi piedalījās visās aktivitātēs un atbildēja uz sarežģītiem jautājumiem. Protams, par to visi saņēma saldās balvas.

Sagatavoja izglītojamo pašpārvaldes locekle Darja Beļeviča, 10.klase