INFO TĀLRUNIS

28 376 584

(skolas lietvede)

Skolas konkursa "Ķer mirkli" rezultāti (10.03.2021.)

Sagatavoja Skolas parlamenta viceprezidente Anastasija Karnilova