Grozījumi Rīkojumā Nr. 720. “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

https://www.vestnesis.lv/op/2022/5A.2

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Grozījumi MK

IZM ir sagatavojusi grafisku informāciju par mācībām no š.g. 15.novembra

Avots: IZM

sejas maskas

Publicēts: 02.12.2020.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/arkartejas-situacijas-laika-lidz-11janvarim-macibas-klatiene-drikst-notikt-pirmsskolas-un-1-4klasu-skoleniem

Pedagogiem