Cien. vecāki!

Lai reģistrētu savus bērnus mācībām Daugavpils 13.vidusskolas 1.klasē no 2021./2022.m.g. 1.septembra, zemāk varat iepazīties ar kārtību par iesniegumu reģistrēšanu 1.klasēs.

Vecāku iesniegumu veidlapas:

  • Iesniegšanai ierodoties klātienē (Pielikums 1 Iesniegums)
  • Iesniegšanai ar elektronisko parakstu (Pielikuma 2 e-Iesniegums)