1. Reģistrācija 1.klasē sākas 2021.gada 1.februārī, plkst. 8.00.

2. Ierašanās skolā notiek caur ieeju Nr.1 (galvenā ieeja).

3. Iekštelpās jālieto sejas maska un jāievēro 2 metru distanci.

4. Pārvietošanās notiek atbilstoši norādītājai shēmai.

5. Dokumentu iesniedzēji savu rindu gaida norādītajās telpās.

5. Vecāki / aizbildņi iesniedz  izglītojamā dzimšanas apliecību (oriģināls vai kopija), uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu.

6. Vecāki vai aizbildņi, kuri dokumentus iesnieguši elektroniski (ar elektronisko parakstu), oriģinālus iesniedz/ uzrāda pēc ārkārtējās situācijas beigām.