daug13vsk.lv ->

  • Trauksmes cēlājs - par drošību skolā
  • Dokumenti - veidlapas (iesniegumi, atļaujas u.c.), kārtības, noteikumi
  • Izglītojamo tālmācība - karantīnā esošu skolēnu saraksts
  • Skolotāji karantīnā - pedagogu saraksts, kuriem noteikta mājas karantīna